TNN เจาะลึก! นโยบายใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยพึ่งพิง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

TNN

TNN Exclusive

เจาะลึก! นโยบายใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยพึ่งพิง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

เจาะลึก! นโยบายใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยพึ่งพิง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

นโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ป่วยพึ่งพิง: ความหวังใหม่ของผู้ป่วยและครอบครัว

รัฐบาลไทยได้ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยการเพิ่มเงินช่วยเหลือจาก 6,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้าน ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมผู้ป่วยกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ นโยบายนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย


"ภาวะพึ่งพิง" ภาระหนักของครอบครัว


"ภาวะพึ่งพิง" หรือ Dependency คือภาวะที่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อยมากในกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมักต้องการการดูแลจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นภาระหนักสำหรับครอบครัว การเพิ่มเงินช่วยเหลือและขยายกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลครั้งนี้จึงเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม


ใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ และเงินช่วยเหลือนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง


ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตามนโยบายใหม่นี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลาง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เงินช่วยเหลือจำนวน 10,442 บาทต่อปีนี้สามารถนำไปใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยพึ่งพิงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างผู้ดูแล ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง ค่าเดินทางไปพบแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก


ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด


การขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่ติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการประเมินภาวะพึ่งพิงจากทีมสหวิชาชีพ หากผ่านการประเมิน ผู้ป่วยก็จะได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเริ่มรับเงินช่วยเหลือได้ทันที


เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบ ตอบรับนโยบายใหม่เป็นอย่างดี


นโยบายนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยและครอบครัว ที่มองว่าเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง แม้ว่าจะยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มช่องทางการรับเงินช่วยเหลือให้หลากหลาย และการเพิ่มการสนับสนุนด้านอื่นๆ แต่โดยรวมแล้วถือเป็นก้าวที่ดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว


ความหวังใหม่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น


ท้ายที่สุดแล้ว นโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ป่วยพึ่งพิงของรัฐบาลเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดูแลผู้ป่วย แม้ว่านโยบายนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานโยบายและการสนับสนุนผู้ป่วยพึ่งพิงต่อไป เพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวทุกคน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง