TNN ลานีญามาเยือน ภาพรวมสภาพอากาศไทยในฤดูฝน

TNN

TNN Exclusive

ลานีญามาเยือน ภาพรวมสภาพอากาศไทยในฤดูฝน

ลานีญามาเยือน ภาพรวมสภาพอากาศไทยในฤดูฝน

ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะลานีญา ฝนตกหนักกว่าปกติในหลายพื้นที่ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน! เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงกระทบภาคเกษตร ติดตามข่าวสารจากทางการใกล้ชิด ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะลานีญา ส่งผลให้ปริมาณฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนมีแนวโน้มสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะในภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้ ภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ แม้จะช่วยคลี่คลายปัญหาภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงด้วย


ปริมาณน้ำในเขื่อนต้นฤดู แม้มีน้ำน้อยแต่มั่นใจรับมือได้

แม้ปริมาณน้ำรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศจะอยู่ที่ราวร้อยละ 50 และมีอ่างเก็บน้ำ 5 แห่งที่มีน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักต่ำสุด แต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเชื่อมั่นว่า เมื่อปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ เขื่อนจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างเพียงพอ และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีน้ำต้นทุนเพียงพอในการรองรับฤดูแล้งถัดไปอีกด้วย


แนวโน้มปริมาณฝนช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม

เดือนกรกฎาคมคาดว่าจะเริ่มต้นด้วยสภาวะฝนทิ้งช่วงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนน่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเมื่อร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนไปพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ด้านอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงกว่าปกติ 0.5-1 องศาเซลเซียสทั่วทุกภาค โดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส


ส่วนเดือนสิงหาคมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ขณะที่ปริมาณฝนในภาคกลางและภาคใต้จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย


การเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตามฤดูกาล

แม้ปริมาณฝนในปีนี้โดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าเล็กน้อย แต่การกระจายตัวของฝนในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างและผันผวน ดังนั้นทั้งภาครัฐและประชาชนจึงควรเตรียมพร้อมรับมือและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทั้งการรับมือกับช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจกระทบภาคเกษตร การวางแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามคำเตือนภัยจากพายุและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงด้วย


ท่ามกลางความผันผวนของธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น การศึกษาทำความเข้าใจสภาพอากาศ การวางแผนรับมือ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม จะเป็นหนทางช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ไปด้วยกันอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภาพ TNN 

ข่าวแนะนำ