ผิวเทียม แต่ช้ำจริง! ผิวเทียมรุ่นใหม่ เลียนแบบรอยช้ำเนียนเหมือนของจริง

TNN ONLINE

Tech

ผิวเทียม แต่ช้ำจริง! ผิวเทียมรุ่นใหม่ เลียนแบบรอยช้ำเนียนเหมือนของจริง

ผิวเทียม แต่ช้ำจริง! ผิวเทียมรุ่นใหม่ เลียนแบบรอยช้ำเนียนเหมือนของจริง

ผิวช้ำจริงช้ำหลอก แทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวเชียว

เรียกได้ว่าแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าไหนรอยช้ำจริง ไหนรอยช้ำปลอม เพราะนักวิทยาศาสตร์ในจีนฝีมือล้ำ พัฒนาวัสดุใหม่ที่กล่าวว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทียมและหุ่นยนต์ โดยอนุญาตให้มันสามารถสัมผัสถึงอาการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกับคนได้ ด้วยการเลียนแบบทั้งสีผิวและการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ช้ำได้อย่างเหมือนจริง

ผิวเทียม แต่ช้ำจริง! ผิวเทียมรุ่นใหม่ เลียนแบบรอยช้ำเนียนเหมือนของจริง

โดยผิวหนังเทียมที่วิจัยครั้งนี้ จะใช้เจลชนิดพิเศษที่เปลี่ยนสีตามแรงกระทบ ซึ่งเลียนแบบกระบวนการฟกช้ำเพื่อให้เป็นสัญญาณที่มองเห็นได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวหุ่น นอกจากนี้ยังทำให้หุ่นมีความคล้ายมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการศึกษาครั้งใหม่นี้ ใช้วัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าไอออนิก และนำไปสู่การพัฒนาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “ออร์กาโนไฮโดรเจลไอออนิก” (organohydrogel) ซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลที่เรียกว่า “สไปโรไพแรน” (spiropyran) มันจะทำการเปลี่ยนสี จากสีเหลืองซีดไปเป็นสีม่วงอมฟ้า คล้ายกันกับผิวหนังของมนุษย์

ผิวเทียม แต่ช้ำจริง! ผิวเทียมรุ่นใหม่ เลียนแบบรอยช้ำเนียนเหมือนของจริง

กระบวนการดังกล่าวเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ทีมพัฒนาเรียกว่า “I-skin” นั่นเอง ซึ่งในการทดสอบนั้น มันถูกนำเอาไปติดไว้ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายของอาสาสมัคร เช่น นิ้ว มือ และเข่า และนำไปทดสอบ โดยการทดสอบ นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าผิวเทียม “I-skin” สามารถโค้งงอและยืดได้โดยไม่มี "รอยช้ำ" แต่การกดและบีบซ้ำ ๆ อย่างแรงจะสามารถเปลี่ยนสีของมันได้ โดยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง และจะคงความม่วงอยู่ถึงสองถึงห้าชั่วโมงก่อนที่ผิวจะกลับไปเป็นสีเดิม


ขอบคุณข้อมูลจาก

newatlas