TNN อังกฤษประกาศสร้างแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20% แต่ขนาดเท่าเดิม

TNN

Tech

อังกฤษประกาศสร้างแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20% แต่ขนาดเท่าเดิม

อังกฤษประกาศสร้างแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20% แต่ขนาดเท่าเดิม

บริษัทสตาร์ตอัปจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในอังกฤษ ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์สูงที่สุดในโลก

แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) มีส่วนประกอบสำคัญคือเซลล์รับแสงอาทิตย์ หรือ PV (Photovoltaic) ที่ทำให้แสงอาทิตย์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัท ออกซ์ฟอร์ด พีวี (Oxford PV) สตาร์ตอัปภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในอังกฤษ ได้พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.9 โดยเคลมว่าเป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน


ข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก

แผงโซลาร์เซลล์ของ Oxford PV พัฒนาให้สามารถใช้งานได้เหมือนกับแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป แต่สามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 26.9 ซึ่ง Oxford PV อ้างว่าแผงโซลลาร์เซลล์ทั่วไปมีประสิทธิภาพที่ร้อยละ 25 พร้อมประกาศว่าแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทได้รับการรับรองโดยสมาคมเฟราน์โฮเฟอร์ แคลแล็บ (Fraunhofer CalLab) ในเยอรมนี โดยมีน้ำหนักแผ่นละ 25 กิโลกรัม แต่ละแผ่นมีพื้นที่ 1.6 ตารางเมตร 


ทั้งนี้ Oxford PV ใช้เซลล์ PV จากสารที่ชื่อว่า เพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite) เป็นแร่ในกลุ่มแคลเซียมไทเทเนียมออกไซด์ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สารเพอร์รอฟสไกต์ สามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 43 ในขณะที่ PV แบบเดิมที่ทำจากซิลิกอน (Slicon) มีประสิทธิภาพในทางทฤษฎีอยู่ที่ร้อยละ 30


ผลประโยชน์จากแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก

เดวิด วาร์ด (David Ward) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Oxford PV กล่าวว่า “ผู้ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบใหม่จะสามารถรับประโยชน์จากการที่ได้กำลังการผลิตเพิ่มกว่าร้อยละ 20 โดยยังคงใช้พื้นที่ติดตั้งเท่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยลดต้นทุนการติดตั้ง แต่ยังเป็นการเร่งความเร็วในการลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย”


โดยทางบริษัท Oxford PV มีแผนพัฒนาให้โซลาร์เซลล์ที่ใช้สาร Perovskite มีประสิทธิภาพในการรับพลังงานให้มากกว่าร้อยละ 30 ในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถทำสำเร็จพร้อมกับยกระดับการผลิตสู่ระดับกิกะวัตต์ (GW) ได้ภายในปี 2 - 3 ปี ต่อจากนี้


ข้อมูลจาก Electrek

ภาพจาก Oxford PV


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง