TNN โบลิเวียติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำ “วัดระดับน้ำแข็งละลาย” รับมือภัยแล้ง

TNN

Tech

โบลิเวียติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำ “วัดระดับน้ำแข็งละลาย” รับมือภัยแล้ง

โบลิเวียติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำ “วัดระดับน้ำแข็งละลาย” รับมือภัยแล้ง

โบลิเวียเปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ จับตาการละลายของน้ำแข็งแบบเรียลไทม์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดการรับมือกับการจัดหาน้ำเมื่อยามเกิดภัยแล้ง

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศโบลิเวีย ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ พัฒนาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวใหม่ หวังช่วยทำให้ทีมวิจัย สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับการจัดหาแหล่งน้ำ เมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนได้ดีขึ้น 


โบลิเวียติดตั้งอุปกรณ์สุดล้ำ “วัดระดับน้ำแข็งละลาย” รับมือภัยแล้ง ภาพจากรอยเตอร์ 

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นี้ ถูกนำไปติดตั้งบนยอดเขา ฮวยน่า โปโตซี (Huayna Potosi) ในประเทศโบลิเวีย โดยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดมวลของธารน้ำแข็งได้ในระยะเวลาที่ไวยิ่งขึ้น หรือแทบจะเรียลไทม์ 


เอ็ดสัน รามิเรซ (Edson Ramirez) นักวิจัยด้านธารน้ำแข็งวิทยาจาก Higher University of San Andres มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศโบลิเวีย กล่าวว่าอุปกรณ์นี้ สามารถวัดมวลของธารน้ำแข็งได้ทุกชั่วโมง เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม ที่อ่านผลข้อมูลได้เป็นรายเดือน หรือรายปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ทำให้พวกเขาสามารถหาอัตราการละลาย หรือระยะเวลาที่ธารน้ำแข็งยังเหลืออยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สำหรับธารน้ำแข็ง (Glaciers) ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญทั่วเทือกเขาแอนดีส (Andes) โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ำที่อยู่บริเวณนี้ จะเป็นน้ำที่มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง ถึงประมาณร้อยละ 27 และในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศรุนแรง เช่น เจอกับคลื่นความร้อน และภัยแล้ง ทำให้เกิดความท้าทายในการจัดหาน้ำทั่วทั้งอเมริกาใต้ และทำให้การวัดการละลายของธารน้ำแข็งที่แม่นยำยิ่งขึ้น กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแล้งได้ดีขึ้น


ทีมวิจัยกล่าวว่า ด้วยความแม่นยำของเครื่องมือในการวัดการละลายของน้ำแข็งเหล่านี้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินสถานการณ์การจัดหาน้ำ และดำเนินการรับมือ เช่น ปรับปรุงกระบวนการเก็บน้ำ การปรับเส้นทางน้ำ หรือการวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมได้ดียิ่งขึ้นไปด้วย 


ข้อมูลจาก reutersconnect

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง