TNN นักวิจัยฮ่องกงพัฒนาโดรนบินจอมกระโดด รูปแบบใหม่การเคลื่อนที่ของโดรนในอนาคต ?

TNN

Tech

นักวิจัยฮ่องกงพัฒนาโดรนบินจอมกระโดด รูปแบบใหม่การเคลื่อนที่ของโดรนในอนาคต ?

นักวิจัยฮ่องกงพัฒนาโดรนบินจอมกระโดด รูปแบบใหม่การเคลื่อนที่ของโดรนในอนาคต ?

Hopcopter โดรนบินจอมกระโดดรูปแบบใหม่ในการเคลื่อนที่ของโดรนยุคถัดไป เหมาะสำหรับภารกิจกู้ภัยในพื้นที่จำกัด

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (City University of Hong Kong) พัฒนาเทคโนโลยี Hopcopter โดรนบินแบบกระโดดที่อาจเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่ของโดรนในอนาคต โดยแนวคิดการพัฒนามาจากทีมงานวิจัยตั้งสมมติฐานว่าการบินร่วมกับการกระโดดนั้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการบินเพียงอย่างเดียว


ก่อนหน้านี้โดรนแบบกระโดดไม่ใช่เรื่องใหม่และถูกพัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่มีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนทิศทางการกระโดด ทีมงานนักวิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการติดใบพัดเอาไว้ด้านบนของโดรนแบบกระโดด ในลักษณะคล้ายโดรนบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก เมื่อผสมกับอุปกรณ์ช่วยการกระโดด (Pogo Stick) ช่วยให้ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามความต้องการง่ายขึ้น


แนวคิดโดรนแบบกระโดดเป็นการเลียนแบบลักษณะของนกในธรรมชาติที่มีพฤติกรรมการกระโดดและบินในระยะสั้น ๆ บนพื้นหรือตามกิ่งไม้ วิธีการนี้ทำให้นกไม่ต้องบินอยู่ในอากาศตลอดเวลาเป็นการเก็บรักษาพลังงานได้เป็นอย่างดี และเป็นเคล็ดลับให้นกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในด้านการวิวัฒนาการมากที่สุดชนิดหนึ่ง


อย่างไรก็ตามแนวคิดโดรนแบบกระโดดยังมีข้อเสียอยู่ในกรณีที่ต้องการให้โดรนทำภารกิจระยะไกล พื้นที่กว้างขนาดใหญ่การกระโดดอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลาเดินทางมากกว่าการบิน แต่โดรนแบบกระโดดจะสามารถตอบโจทย์ภารกิจกู้ภัยในพื้นที่จำกัด เนื่องจากมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่มากกว่า รวมไปถึงประหยัดพลังงานมากกว่า เช่น การบินโดยโดรนบินปกติสามารถบินได้ต่อเนื่อง 400 วินาที ในขณะที่โดรนแบบกระโดดสามารถทำภารกิจต่อเนื่องได้นาน 20 นาที


นักวิจัยฮ่องกงพัฒนาโดรนบินจอมกระโดด รูปแบบใหม่การเคลื่อนที่ของโดรนในอนาคต ?


รูปภาพอธิบายการทำงานของโดรนแบบกระโดดใช้การทำงานร่วมกันระหว่างโดรนบินติดใบพัดแบบเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ด้านบนจำนวน 4 ใบพัด และการทำงานของอุปกรณ์ช่วยการกระโดด (Pogo Stick) ซึ่งประกอบด้วยยางยึด (Rubber Bands) รวมไปถึงขาตั้งช่วยในการกระโดด (Pointy foot)
ที่มาของข้อมูล spectrum.ieee.org

ข่าวแนะนำ