TNN online ญี่ปุ่นทดสอบรถไฟชินคันเซ็นขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้บริการในปี 2028

TNN ONLINE

Tech

ญี่ปุ่นทดสอบรถไฟชินคันเซ็นขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้บริการในปี 2028

ญี่ปุ่นทดสอบรถไฟชินคันเซ็นขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้บริการในปี 2028

ญี่ปุ่นทดสอบรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็นขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้บริการเส้นทางโตไกโด ชินคันเซ็น (Tokaido Shinkansen) ในปี 2028 และเส้นทางจอเอตสึ ชินคันเซ็น (Joetsu Shinkansen) ในปี 2030

บริษัท เซ็นทรัลเจแปนเรลเวย์ (Central Japan Railway) และ อีสเจแปนเรลเวย์ (East Japan Railway) ประเทศญี่ปุ่น เตรียมทดสอบรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุนขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์เส้นทางโตไกโด ชินคันเซ็น (Tokaido Shinkansen) ในปี 2028 และเส้นทางจอเอตสึ ชินคันเซ็น (Joetsu Shinkansen) ในปี 2030 หากโครงการประสบความสำเร็จสามารถช่วยลดต้นทุนค่าดำเนินการรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนลงได้จำนวนมาก


การทดสอบมีขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนเส้นทางโตไกโด ชินคันเซ็น (Tokaido Shinkansen) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบอัตโนมัติ (ATO) เริ่มเดินทางจากสถานีฮามามัสสึ (Hamamatsu) จังหวัดชิซูโอกะ (Shizuoka) ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ แต่ยังคงมีพนักงานขับที่เป็นมนุษย์ทำหน้าที่กดปุ่มเริ่มปล่อยตัวรถไฟออกจากสถานี


รถไฟความเร็วสูงชินคันเซนเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงก่อนเข้าสู่สถานีชิซูโอกะ (Shizuoka) โดยมีตำแหน่งการจอดคลาดเคลื่อนออกไปเพียง 9 มิลลิเมตร และทำเวลาช้ากว่ากำหนดการประมาณ 2 วินาที อย่างไรก็ตามนี่เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนในประเทศญี่ปุ่น


ความท้าทายในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงชินคันเซนขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่ตรงที่การควบคุมความเร็วของรถไฟให้มีความเหมาะสมกับเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ภายในตัวรถไฟจะต้องตัดสินใจด้วยคอมพิวเตอร์กำหนดความเร็วที่เหมาะสมให้เป็นอย่างไร โดยไม่มีการรับคำสั่งจากพนักงานขับที่เป็นมนุษย์ 


นอกจากนี้จะต้องรักษาเวลาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกเดินทางของแต่ละขบวน การเปลี่ยนขบวน และมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ให้เพิ่มครั้งละ 15 วินาทีในแต่ละสถานี รวมไปถึงในยามที่ต้องพบกับสภาพอากาศที่ไม่ปกติในระหว่างการเดินทาง โดยการสลับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้รถไฟใช้ความเร็วที่เหมาะสม


สำหรับรูปแบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนจะใช้มาตรฐานระบบอัตโนมัติเกรด 2 จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์นั่งอยู่ในห้องควบคุมบนหัวขบวนรถไฟ มาตรฐานระบบอัตโนมัติเกรด 2 ไม่ใช่เรื่องใหม่ในญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้รถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียวมาแล้วระยะหนึ่ง


อย่างไรก็ตามบริษัท อีสเจแปนเรลเวย์ (East Japan Railway) มีเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการทำให้รถไฟความเร็วสูงชินคันเซนสายจอเอตสึ ชินคันเซ็น (Joetsu Shinkansen) รองรับมาตรฐานระบบอัตโนมัติเกรด 3 ซึ่งจะไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์ในห้องควบคุมบนหัวขบวนรถไฟอยู่เลย 


ที่มาของข้อมูล Japantoday

ที่มาของรูปภาพ en.wikipedia.org