TNN online ผงแป้งใช้งานร่วมกับแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในน้ำใช้เวลาเพียง 60 วินาที

TNN ONLINE

Tech

ผงแป้งใช้งานร่วมกับแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในน้ำใช้เวลาเพียง 60 วินาที

ผงแป้งใช้งานร่วมกับแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในน้ำใช้เวลาเพียง 60 วินาที

ผงแป้งใช้งานร่วมกับแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในน้ำในเวลาเพียง 60 วินาที สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ประมาณ 30 ครั้ง

การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคแห่งชาติ SLAC (SLAC National Accelerator Laboratory) ได้พัฒนาผงแป้งใช้งานร่วมกับแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อในน้ำใช้เวลาเพียง 60 วินาที

ผงแป้งดังกล่าวใช้ส่วนผสมของเกล็ดนาโนของอะลูมิเนียมออกไซด์ โมลิบดีนัมซัลไฟด์ ทองแดงและเหล็กออกไซด์ มีคุณสมบัติช่วยบำบัดน้ำให้สะอาดและเป็นสารที่สามารถจัดหาได้ในราคาไม่แพง ทีมงานได้ทดลองนำสารดังกล่าวไปผสมกับน้ำและวางให้ถูกแสงแดดโดยตรงประมาณ 60 วินาที และพบว่า โมลิบดีนัมซัลไฟด์และทองแดงดูดซับโฟตอนจากแสงทำหน้าที่คล้ายสารกึ่งตัวนำทำให้เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอนุมูลไฮดรอกซิลซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียโดยการทำให้เยื่อหุ้มชั้นนอกของแบคทีเรียแตกออก

กระบวนการทั้งหมดทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอนุมูลไฮดรอกซิลที่เหลือจะแตกตัวเป็นน้ำและออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีความปลอดภัยที่สามารถดื่มได้ นอกจากนี้ผงแป้งดังกล่าวยังสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ประมาณ 30 ครั้ง

ทีมงานวิจัยเชื่อว่าวิธีการผลิตน้ำสะอาดใหม่ล่าสุดนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ของโลก รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการผลิตน้ำสะอาดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการสำรวจในพื้นที่ห่างไกล แตกต่างจากวิธีการเดิม ๆ ที่ใช้เวลานานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อทำให้น้ำสะอาดเพียงพอสำหรับดื่ม ผลงานการวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Nature Water วันที่ 18 พฤษภาคม 2023   

ที่มาของข้อมูล Newatlas 
ที่มาของภาพ Pixabay

ข่าวฮิตติดแท็ก