TNN online รถ Curiosity พบหินคล้ายหนังสือที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

TNN ONLINE

Tech

รถ Curiosity พบหินคล้ายหนังสือที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

รถ Curiosity พบหินคล้ายหนังสือที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

รถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตี (Curiosity) พบหินคล้ายหนังสือบนดาวอังคาร ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

นาซา (NASA) เผยแพร่ภาพถ่ายโดยรถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตี (Curiosity Rover) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2023 ซึ่งเผยให้เห็นหินลักษณะคล้ายหนังสือบนดาวอังคาร อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านอารยะธรรมบนดาวอังคารเนื่องจากไม่ใช่หนังสือจริง ๆ แต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านธรณีวิทยา โดยนักธรณีวิทยาชี้ว่าหินลักษณะนี้มักเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายพันล้านปีก่อน 

รถ Curiosity พบหินคล้ายหนังสือที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

รถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตี (Curiosity) 

สำหรับรถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตีผลิตขึ้นโดยห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่น (JPL) ของนาซามีขนาดเท่ากับรถยนต์, มีกล้องถ่ายภาพติดไว้ 17 ตัว, มีแขนหุ่นยนตร์ 1 ข้าง ปืนแสงเลเซอร์และสว่านเจาะ

รถ Curiosity พบหินคล้ายหนังสือที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

โดยรถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตีถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 เพื่อเดินทางไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารตามเป้าหมายของนาซา ซึ่งมันเริ่มสำรวจหลุมอุกกาบาตเกล (Gale Crater) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2012 เพื่อค้นหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่าดาวอังคารในยุคโบราณมีน้ำอยู่, หลักฐานทางจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารและตรวจสอบการแผ่รังสีของพื้นผิว


ต่อมา รถแลนด์โรเวอร์คิวรีออซิตีได้สำรวจหลุมอุกกาบาตเจซีโร (Jezero Crater) เพื่อทำการเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวอังคารกลับมายังโลก ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันกับชุดยานอวกาศรีเลย์ (Relay Spacecraft) และเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก 2-3 ลำ


ต้นกำเนิดการเขียนบนโลก 

สำหรับการเขียนบนโลกมีต้นกำเนิดในสุเมเรียนโบราณ (ใกล้กับอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบัน) มีอายุประมาณ 5,400 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของมนุษย์ยุคโบราณ อย่างเช่น ภาพเขียนผนังในถ้ำ, การเขียนบนแผ่นหิน, การเขียนบนแผ่นดินเหนียวและการเขียนม้วนกระดาษ


ข้อมูลจาก Space.com

ภาพจาก NASA

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง