TNN online ออสเตรเลียทำเครื่องนับก้าวให้ไก่ใช้เป็นครั้งแรกของโลก หวังติดตามเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ

TNN ONLINE

Tech

ออสเตรเลียทำเครื่องนับก้าวให้ไก่ใช้เป็นครั้งแรกของโลก หวังติดตามเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ

ออสเตรเลียทำเครื่องนับก้าวให้ไก่ใช้เป็นครั้งแรกของโลก หวังติดตามเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ

ฟาร์มไข่ไก่ในออสเตรเลียสร้างเครื่องนับก้าวสำหรับไข่ไก่ เพื่อใช้นับจำนวนก้าวและนำไปพิมพ์บนไข่ไก่ เพื่อใช้เป็นดัชนีคุณภาพไข่ไก่ที่มาจากความแข็งแรงของไก่ผู้คนทั่วไปเริ่มมีความนิยมหันมาสวมใส่สมาร์ตวอช (Smartwatch) เพื่อติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายว่ากันมากขึ้น แต่ฟาร์มออเนสต์ เอกส์ (Honest Eggs) ในประเทศออสเตรเลียเชื่อว่าสุขภาพที่ดีของไก่จะนำมาซึ่งไข่ไก่ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้สร้างอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายด้วยการนับก้าวเดินของไก่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลก


อุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า ฟิตชิกซ์ (FitChix) เครื่องนับก้าวสำหรับการติดตามการออกกำลังกายของไก่ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับการติดตามคุณภาพของไข่ไก่ โดยมีที่มาของแนวคิดจากบุตรสาวของเจ้าของฟาร์มไข่ไก่ในการทำการบ้านส่งที่โรงเรียน ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องนับก้าวสำหรับไก่จากไอเดียนี้แล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 


หลักการทำงานของฟิตชิกซ์ หรือเครื่องนับก้าวเดินของไก่นั้นเพียงแค่ยึดติดตัวเครื่องบนหลังไก่ ตัวเครื่องก็จะทำการนับก้าวเดินของไก่โดยเปรียบเทียบกับตำแหน่งด้วยระบบจีพีเอส (GPS) ตัวโปรแกรมก็จะทำการนับก้าวเดินและบันทึกเอาไว้ ซึ่งทางฟาร์มก็นำตัวเลขที่ได้ไปพิมพ์ลงบนเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นดัชนีที่บ่งชี้คุณภาพของไข่ไก่ที่มีความสอดคล้องกับจำนวนก้าวเดิน


ในคลิปวิดีโอสาธิตไข่ไก่ที่มีการพิมพ์ตัวเลขก้าวเดินนั้นพบว่ามีเลขถึงหลักพัน สะท้อนสุขภาพของไก่ที่ได้รับการเลี้ยงแบบกึ่งอิสระที่มีทั้งการเปิดพื้นที่ทุ่งโล่งผสมกับการเลี้ยงภายในโรงเรือน ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยลดความเครียดในสัตว์ลงได้


ฟาร์มออเนสต์ เอกส์ (Honest Eggs) คิดค้นเทคโนโลยีดังกล่าวโดยยึดถือความโปร่งใสและจริงใจเป็นหลักการทำการตลาดไข่ไก่ซึ่งวางจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับชื่อของฟาร์มที่มาจากคำว่าจริงใจ (Honest) และในอนาคตทางฟาร์มมีแผนจะต่อยอดฟิตชิกซ์ (FitChix) ไปเสนอขายให้กับฟาร์มไก่อื่น ๆ นอกจากฟาร์มตัวเองในอนาคต ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นเลขบันทึกจำนวนก้าวเดินของไก่บนไข่ไก่อย่างแพร่หลายก็ได้


ที่มาข้อมูล Interesting Engineering

ที่มารูปภาพ Honest Eggs


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง