TNN online NASA เผยจุดความร้อนหรือการเผาป่าต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5

TNN ONLINE

Tech

NASA เผยจุดความร้อนหรือการเผาป่าต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5

NASA เผยจุดความร้อนหรือการเผาป่าต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5

NASA เผยจุดความร้อนหรือการเผาป่าต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5 ผ่านเว็บไซต์ สะท้อนปัญหาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

26 มีนาคม พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีปัญหาควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างรุนแรงจนทำให้จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับพื้นที่ฝุ่นมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีค่าฝุ่นทะลุ 730 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่นปกคลุมหนาแน่นทั้งจังหวัด นับเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงในรอบหลายปี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NASA Firms เผยจุดความร้อนหรือการเผาป่า ไฟป่า ต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5 ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งนอกจากกระทบในจังหวัดเชียงใหม่ยังส่งผลกระทบในอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย

เว็บไซต์ NASA Firms เปิดเผยจำนวนจุดความร้อนผู้ใช้งานยังสามารถติดตามประวัติย้อนหลังได้ใน 24 ชั่วโมง หรือ 7 วัน รูปแบบการแสดงผลสามารถปรับแต่งได้ทั้งแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่แบบจำลองคอมพิวเตอร์ หรือแผนที่ภูมิประเทศที่เห็นความสูงของแผ่นดิน

ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 นับเป็นปัญหาสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังหาทางป้องกันและแก้ไข นอกจาก NASA หน่วยงานในประเทศไทย เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISDA ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่รายงานผลและสังเกตการณ์จากอวกาศโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียม โดยทาง GISDA ได้เปิดเผยว่าดาวเทียมพบจุดความร้อนจากพื้นที่ไฟป่าในรอบ 24 ชั่วโมง พบหนาแน่นเต็มพื้นที่และกระจุกตัวหนาแน่นในฝั่งประเทศเมียนมา 12,581 จุด ประเทศลาว 8,535 จุด ส่วนประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 4,376 จุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 2,103 จุด

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ
Firms.modaps.eosdis.nasa.gov

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง