TNN online อนาคตมนุษย์อาจมีมากกว่า 2 แขน !! ด้วย "แขนกล" เสริมศักยภาพ

TNN ONLINE

Tech

อนาคตมนุษย์อาจมีมากกว่า 2 แขน !! ด้วย "แขนกล" เสริมศักยภาพ

อนาคตมนุษย์อาจมีมากกว่า 2 แขน !! ด้วย แขนกล เสริมศักยภาพ

เมื่อวิวัฒนาการของมนุษย์ อาจกลายเป็นมนุษย์ไซบอร์ก

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตแขนเทียมได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ขณะนี้มิใช่แค่อุปกรณ์เทียมที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว หรือปกปิดความผิดปกติของร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะแขนเทียมจากนักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสามารถเทียบได้กับแขนของมนุษย์จริง ๆ !หากคุณได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ แขนเทียมนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ซิลเวสโทร ไมเซอรา (Silvestro Micera) นักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้นี้ ได้พัฒนาแขนเทียมมานานกว่า 10 ปี


ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 2013 ไมเซอราเป็นนักวิจัยคนแรก ๆ ในการประดิษฐ์แขนเทียมที่สามารถรับความรู้สึกได้เหมือนแขนของมนุษย์จริง ๆ ผู้พิการที่สวมใส่แขนเทียมนี้จะสามารถหยิบจับและสิ่งของได้ไม่ต่างจากคนปกติเลยทีเดียว


อนาคตมนุษย์อาจมีมากกว่า 2 แขน !! ด้วย แขนกล เสริมศักยภาพ ที่มาของภาพ Eurekalert

 


แขนเทียมของไมเซอราสามารถสั่งการได้ผ่านการควบคุมจากกระแสประสาทของกล้ามเนื้อ และผู้ใช้จะรับสัมผัสผ่านอิเล็กโทรดที่ฝังอยู่ในเส้นประสาทหลักบนแขน เมื่อแขนเทียมสัมผัสกับสิ่งของ ระบบของแขนเทียมจะส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับไปยังอิเล็กโทรดพร้อมกระตุ้นให้เส้นประสาทรับความรู้สึกได้นั่นเอง


ทว่า ในเวลานี้ไมเซอราต้องการผลักดันสิ่งประดิษฐ์ของเขาให้สามารถใช้งานได้กับทุกคน จึงต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์เดิมจนกลายเป็น "แขนกลที่ 3" พร้อมนำเสนอแก่สมาพันธ์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (AAAS) ซึ่งเป้าหมายของแขนกลนี้ คือ การเสริมประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม


อนาคตมนุษย์อาจมีมากกว่า 2 แขน !! ด้วย แขนกล เสริมศักยภาพ ที่มาของภาพ Eurekalert

 


นอกจากนี้ ไมเซอราเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้มนุษย์สามารถใส่แขนกลได้มากกว่า 1 ข้าง คุณอาจกลายเป็นดอกเตอร์อ็อกโทปุส (Doctor Octupus) จากภาพยนตร์ชุดสไปเดอร์แมน สามารถใช้แขนกลจำนวนมากช่วยกสิ่งของที่หนักอึ้งได้อย่างง่ายดาย ไม่แน่ว่านี่อาจเป็นวิวัฒนาการใหม่ของมนุษย์ก็เป็นได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง