TNN online จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly

TNN ONLINE

Tech

จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly

จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly

MIT Media Lab Southeast Asia Forum คืองานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย งานเสวนานี้จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่จะได้รับฟังทิศทางทางด้านเทคโนโลยี จากวิทยากรในหลากหลายสาขาวิจัยของ MIT Media Labหนึ่งในต้นน้ำผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนา สมาร์ตโฟน, สมาร์ตวอตช์, แว่น VR เทคโนโลยีเหล่านี้ ล้วนมาจากสถาบันวิจัยอย่าง MIT Media Lab องค์กรด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาแล้วมากมาย


MIT Media Lab คืออะไร ? 


MIT Media Lab คือสถาบันวิจัยของ MIT หรือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การออกแบบและศิลปะ โดยหนึ่งในหมุดหมายของ MIT Media Lab คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแรงบันดาลใจทางเทคโนโลยีออกไปยังทั่วทุกมุมโลก


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


งานเสวนา MIT Media Lab Southeast Asia Forum 


MIT Media Lab Southeast Asia Forum คืองานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทยที่ได้รับฟังมุมมอง และทิศทางเทคโนโลยี จากวิทยากรในหลากหลายสาขาวิจัย ของหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลกอย่างใกล้ชิด


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly  


งานเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Elephant in the Room" (ปัญหาใหญ่เท่าช้าง แต่คนในห้องกลับมองไม่เห็น) มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของมนุษยชาติที่ถูกมองข้ามไป โดยมีการพูดถึงการนำเทคโนโลยี AI,  เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Hybrid Realities, การเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี Augmented Creativity, และการแพทย์แห่งอนาคต Cyborg Health เข้ามาผนวกใช้ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  


"Elephants in the room help us think about humanity's greatest challenges, and how we think beyond them. to think about a very positive future for humanity, living in balance with nature." - "สำนวนนี้ช่วยให้เราคิดถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ และการคิดว่าเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไร เพื่อคิดถึงอนาคตที่ดีสำหรับมนุษยชาติ โดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล"


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


ช้างในห้อง ?


ช้างในห้อง เป็นหัวข้อสำคัญที่ทั้ง พัทน์ ภัทรนุธาพร นักศึกษาปริญญาเอก ผู้ช่วยวิจัยใน MIT Media Lab และรองศาสตราจารย์ ดร.เดวา นิวแมน ผู้อำนวยการของ MIT Media Lab มองว่าเป็นกุญแจสู่การยกระดับมนุษย์และอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น


ดร.เดวา นิวแมน 


ดร.เดวา นิวแมน นอกจากจะเป็นผู้กำกับทิศทางการวิจัยและบริหารงานให้กับ MIT Media Lab แล้ว ยังเป็นอดีตรองผู้บริหารองค์การบริหารการบินและอวกาศ หรือ NASA อีกด้วย โดยในงานนี้ ดร.เดวา พูดถึงบทเรียนจากโควิด-19 ตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา จนนำไปสู่การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขและการศึกษา ในปี 2023 นี้


"So 2023, I think is going to be a fantastic year, better than this past year, I hope. we will be coming out of the pandemic and I think maybe we'll learn the lessons about reflecting on access for healthcare, for education, for all because we need to raise up everyone." - "ในปี 2023 ฉันหวังว่าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยม ดีกว่าปีที่ผ่านมา เรากำลังออกจากช่วงเวลาของการระบาด และฉันคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้เรียนรู้ ว่าเทคโนโลยีควรจะทำให้เราเข้าถึงสาธารณสุข เข้าถึงการศึกษา สำหรับทุก ๆ คน เพราะเราต้องทำให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม"


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ ดร.เดวา มองว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดโอกาสและเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กหลายคนจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมไปถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เป็นหัวใจสำคัญซึ่งทำให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น


อย่างไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องนึกถึงความยั่งยืน ไม่ทำลายธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นอีกทิศทางในด้านเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งอนาคต


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


โลกมีอายุกว่า 4,500 ล้านปี ?


ดร.เดวา เผยว่าโลกนั้นมีอายุมากว่า 4,500 ล้านปี ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนับไม่ถ้วน ต่างจากมนุษย์ที่ถ้าเทียบกับกับอายุขัยของโลกแล้วถือเป็นส่วนเล็ก ๆ มนุษย์จึงต้องสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้ได้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ได้มีแต่เรื่องของโลกสีเขียวหรือพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุน การใช้งานที่ง่าย และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ


ดร.เดวา เชื่อว่าการพัฒนาพลังงานสะอาดที่สามารถเข้าถึงได้ จะเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต และจะช่วยทำให้พวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งความยั่งยืนยังรวมถึงอายุที่ยืนยาว ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี จึงเป็นอีกสิ่งที่ MIT Media Lab ให้ความสำคัญ


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


พัทน์ ภัทรนุธาพร


คุณ พัทน์ ภัทรนุธาพร คนไทยคนแรกที่ได้เข้าไปศึกษาในสาขา Flu-id Inter-faces การศึกษาและออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI รวมถึงการผสมผสานระหว่างชีววิทยาเเละดิจิทัลและการศึกษาเฉพาะบุคคลจาก MIT Media Lab ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Cyborg Health หรือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับมนุษย์ เพื่อยกระดับการรักษาสุขภาพในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


"จะทำยังไง ถ้าจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น ผ่านการเป็นไซบอร์ก ผ่านการผสมมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ เทคโนโลยีแค่ทำให้หมอทำงานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจร่างกายของผู้ป่วยได้ดีมากขึ้น แล้วก็นำมาสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น"


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


คุณพัทน์ มองว่า Cyborg Health อาจจะอยู่ในลักษณะของอุปกรณ์ที่ผสานเข้ารวมจนเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จะช่วยรายงานผล วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและรักษามนุษย์ด้วยตัวของมันเองได้ พร้อมทั้งช่วยการทำงานของแพทย์ ด้วยการส่งต่อข้อมูลการรักษาจากแต่ละบุคคลเพื่อการวิจัยขั้นสูง โดยพัฒนาไปพร้อมกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น DNA หรือข้อมูลอัตลักษณ์ 


คำฝากทิ้งทายของทั้ง 2 คน 


โดยนอกจากทั้ง 2 ท่าน จะให้มุมมองด้านเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น รวมถึงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานและการเรียนภายใน MIT Media Lab สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังได้ฝากข้อคิดและแรงบันดาลใจ สำหรับคนที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยีไว้อย่างน่าสนใจ


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly


คุณ พัทน์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า


"โอกาสของเด็ก ๆ หรือน้อง ๆ หลาย ๆ คน ตอนนี้มันเปิดกว้างมาก MIT มีคอร์สออนไลน์ ที่หลาย ๆ คนเข้าไปเรียนได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียน MIT เลยด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าเราสนใจแสวงหา มันมีช่องทางมากมายที่เปิดรอเราอยู่ ถ้าเราเจอในสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนุก มันก็จะไปต่อเอง ไม่ต้องคิดอะไรมาก"


ดร.เดวา กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า


"When I educated my entire faculty career to empower everyone. And guess what, 51% of the population is women so yeah I think women should be rocket scientists. And as long as people can see themselves and as long as our young people are empowered and told yes then I believe they can turn any of their dreams into reality." - "ตอนให้ความรู้ในอาชีพการงานในคณะทั้งหมดเพื่อผลักดันทุกคน แล้วเชื่อไหมคะ ว่า 51% ของชั้นเรียนเป็นผู้หญิง เพราะฉะนั้น ฉันจึงคิดว่า ผู้หญิงถึงควรเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดขนส่ง และ ตราบใดที่ผู้คนเห็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และตราบใดที่คนรุ่นใหม่ได้รับการผลักดัน และบอกว่าพวกเขาทำได้ ฉันก็เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้เช่นกัน"


จับเทรนด์เทคโลกจากวงใน MIT และ NASA จากงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum | TNN Tech Reports Weekly

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง