TNN online เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ มองเห็นผู้คนได้แบบทะลุกำแพง โดยใช้ WiFi

TNN ONLINE

Tech

เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ มองเห็นผู้คนได้แบบทะลุกำแพง โดยใช้ WiFi

เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ มองเห็นผู้คนได้แบบทะลุกำแพง โดยใช้ WiFi

มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ มองเห็นผู้คนได้แบบทะลุกำแพง โดยใช้ WiFi

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) ได้คิดค้นกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกในการทำแผนที่ตำแหน่งของมนุษย์หลายคน ด้วยการวิเคราะห์จากช่วงความกว้างของสัญญาณไวไฟ (The Phase and Amplitude) และประมวลผลโดยใช้อัลกอริทึมการมองเห็นของคอมพิวเตอร์


ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่าแบบจำลองสามารถประเมินท่าทางของวัตถุจำนวนมากได้ โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิธีการตามภาพ (Image-based Approaches) โดยอาศัยการใช้สัญญาณไวไฟ (WiFi) ในการป้อนข้อมูลเพียงเท่านั้น และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่ง ภาพที่ปรากฏออกมาแสดงให้เห็นถึงภาพของมนุษย์หรือวัตถุต่าง ๆ ในรายละเอียดที่น่าอัศจรรย์และในท่าทางที่หลากหลาย


ในปัจจุบันมีการใช้สัญญาณไวไฟ (WiFi) อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยนักวิจัยแนะนำว่าการใช้สัญญาณไวไฟ (WiFi) ในการติดตามตำแหน่งที่แน่นอนของผู้คนเป็นวิธีที่ประหยัดกว่ามาก เมื่อเทียบกับกล้องและระบบไลดาร์ (LiDAR) แบบดั้งเดิม โดยเทคโนโลยีนี้อาจถูกปรับขนาดเพื่อช่วยตรวจดูความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหรือเพื่อสอดส่องพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่บ้านได้


การทดลองครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีนักวิจัยพยายามคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อมองทะลุกำแพง โดยเทคโนโลยีล่าสุดที่สร้างขึ้นนี้อาจนำไปสู่การติดตามตำแหน่งที่แน่นอนของบุคคลมากกว่า 1 คนในราคาย่อมเยาและมีความเที่ยงตรงมากขึ้น แต่ทั้งนี้หากมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อาจต้องพิจารณาถึงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นเพิ่มเติม


ที่มาของข้อมูล Futurism  

ที่มาของรูปภาพ Carnegie Mellon University

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง