TNN online วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone

TNN ONLINE

Tech

วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone

วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone

วิธีการที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone ได้

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้พัฒนาสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชันจากหลายบริษัทให้ความสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone ได้จากวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ไอคอน Settings ให้เลือก Privacy & Security

2. เมื่อเข้าสู่หน้า Privacy & Security ให้เลือก Location Services 

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Location Services ให้สังเกตว่าสถานะเป็น On สีเขียวเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ หากเปิดอยู่ให้คลิกเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (หากต้องปิดสถานะการแชร์ตำแหน่งของทุกแอปสามารถเลือกเปิดตรงสถานะ Location Services ตรงนี้เป็น Off สีเทาได้ในครั้งเดียว)

4. เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของแอปพลิเคชันนั้น ๆ แล้วจะมีตัวเลือก 3 แบบ คือ Never หมายถึง ไม่เปิดให้ใช้งาน, Ask Next Time Of When I Share หมายถึง เปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้ต้องการแชร์ตำแหน่ง และ While Using the App หมายถึง เปิดใช้งานขณะเปิดแอปพลิเคชันนั้น ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ในกรณีที่แอปพลิเคชันนั้น ๆ ต้องการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งานเป็นครั้งแรก ผู้ใช้งานจะได้รับคำขอพร้อมกับคำอธิบาย อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของแต่ละแอปพลิเคชันจะแตกต่างกัน เช่น บางแอปอาจสร้างคำขอแบบใช้เพียงครั้งเดียวและบางแอปร้องขอการเข้าถึงตำแหน่งตลอดเวลา

ในกรณีที่ฟีเชอร์ระบุตำแหน่งเปิดใช้งานมันยังคงมีประโยชน์อยู่ในด้านของการบอกตำแหน่งที่แม่นยำผ่านดาวเทียม GPS การเชื่อมต่อบลูทูธ เครือข่าย  Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูลาร์ การจดบันทึกตำแหน่งของแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อแผนที่ เช่น แอปพลิเคชันสั่งอาหาร แผนที่หรือการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว 

รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหลายแอปกำลังติดตามตำแหน่งผู้ใช้งานบนแผนที่และทราบความเคลื่อนไหว การเดินทาง ตำแหน่งที่ตั้งการถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือสถานที่ที่ผู้ใช้งานเดินผ่าน อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการตั้งค่าข้างต้นสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้


วิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งบน iPhone


ที่มาของข้อมูล Support.apple.com
ที่มาของรูปภาพ Apple

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง