TNN online รูปปั้นจากไมซีเลียมในแม่พิมพ์ 3 มิติ ความศรัทธาและสุดยอดวัสดุ

TNN ONLINE

Tech

รูปปั้นจากไมซีเลียมในแม่พิมพ์ 3 มิติ ความศรัทธาและสุดยอดวัสดุ

รูปปั้นจากไมซีเลียมในแม่พิมพ์ 3 มิติ ความศรัทธาและสุดยอดวัสดุ

เฟอร์ฟ ดีไซน์ สตูดิโอ (Furf Design Studio) สร้างผลงานศิลปะภายใต้ชื่อศรัทธา (Faith) จากไมซีเลียม (Mycelium) วัตถุดิบสีเขียวที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต

เฟอร์ฟ ดีไซน์ สตูดิโอ (Furf Design Studio) ซึ่งเป็นสตูดิโอด้านศิลปะได้เผยแพร่ภาพผลงานประติมากรรมที่มีชื่อว่าศรัทธา (Faith) อันเป็นรูปปั้นของพระแม่มารีย์, พระพุทธเจ้า, เทพธิดาอีมานยา และอื่น ๆ โดยนักออกแบบใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในการพิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นมา แล้วใส่ไมซีเลียม (Mycelium) เข้าไป และปล่อยให้มันเจริญเติบโตตามแม่พิมพ์ จนกลายเป็นรูปทรงที่ต้องการ

รูปปั้นจากไมซีเลียมในแม่พิมพ์ 3 มิติ ความศรัทธาและสุดยอดวัสดุ

ไมซีเลียม (Mycelium) คืออะไร ? 

โดยไมซีเลียม หรือเส้นใยจากเห็ดราได้รับการขนานนามว่าเป็นวัตถุดิบสีเขียวที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต แม้แต่อีเกีย (IKea) ก็กำลังมุ่งพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไมซีเลียมอยู่เช่นกัน เนื่องจากมันมีคุณสมบัติในการเติบโตเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามสภาพแวดล้อม มีความทนทานสูง, มีความยืดหยุ่นมากกว่าคอนกรีต, สามารถซ่อมแซมตัวเองได้, กันความร้อนและทนไฟ อีกทั้งยังสามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ


สำหรับงานศิลปะที่มีชื่อว่าศรัทธายังมีจุดเด่นด้านแนวคิดอีก 1 อย่าง ก็คือการทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง เนื่องจากไมซีเลียมเป็นเชื้อรา ซึ่งใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสง หรือการหายใจ กล่าวก็คืองานศิลปะชิ้นนี้สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบ แม้จะไม่ได้มากนักก็ตาม


ความศรัทธาที่หลากหลาย 

โดยทางสตูดิโอสร้างงานชิ้นดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับความสนใจทางศาสนาที่หลากหลายของชาวบราซิล จึงมีรูปปั้นของเทพเจ้าจากหลากหลายศาสนา รวมกันเป็นประติมากรรมทั้งหมด 7 ชิ้น

รูปปั้นจากไมซีเลียมในแม่พิมพ์ 3 มิติ ความศรัทธาและสุดยอดวัสดุ

นอกจากไมซีเลียมยังได้รับความสนใจจากนาซา (NASA) ในการนำส่งไปยังดาวอังคาร เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนดาวอังคาร เนื่องจากมันใช้หัวเชื้อเพียงนิดเดียว จึงใช้พื้นที่ในการขนส่งน้อย เพราะนักบินอวกาศสามารถไปเลี้ยงให้มันเติบโตได้บนดาวอังคาร ขึ้นอยู่กับว่ามันจะสามารถมีชีวิตรอดบนสภาพแวดล้อมแห่งนั้นได้หรือไม่


ข้อมูลและภาพจาก Furf

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง