TNN online จีนเดินหน้าภารกิจอวกาศสำรวจด้านไกลและขั้วใต้ของดวงจันทร์

TNN ONLINE

Tech

จีนเดินหน้าภารกิจอวกาศสำรวจด้านไกลและขั้วใต้ของดวงจันทร์

จีนเดินหน้าภารกิจอวกาศสำรวจด้านไกลและขั้วใต้ของดวงจันทร์

นอกจากยานอวกาศฉางเอ๋อ 6 (Change'e 6) และ ฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7) จีนยังมีแผนการส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 8 (Change'e 8) ไปสำรวจดวงจันทร์

วงการอวกาศของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจีนประกาศภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล 3 ภารกิจ เพื่อวางรากฐานของสถานีสำรวจบนดวงจันทร์ของจีนในอนาคต โดยจะเป็นการนำยานอวกาศลงจอดบริเวณด้านไกลและขั้วใต้ของดวงจันทร์ 


ยานฉางเอ๋อ 6 (Change'e 6)


ปัจจุบันจีนได้พัฒนายานฉางเอ๋อ 6 (Change'e 6) ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและยานอวกาศลำนี้จะเป็นหนึ่งในยานอวกาศที่จะเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ ความคืบหน้าดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยลู่ จีซวง (Liu Jizhong) ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจดวงจันทร์และโครงการอวกาศขององค์การอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA)


ก่อนหน้านี้จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานฉางเอ๋อ 5 (Change'e 5) ลงจอดบนดวงจันทร์และนำตัวอย่างหินบนดวงจันทร์เดินทางกลับโลกมาแล้วในช่วงปี 2020 สำหรับยานฉางเอ๋อ 6 (Change'e 6) คาดว่าจะถูกส่งไปลงจอดด้านไกลของดวงจันทร์ อย่างไรก็ตามจีนยังไม่เปิดเผยกำหนดการที่ชัดเจนของภารกิจ 


ยานฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7)


สำหรับยานฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7) จะมีการพัฒนาขึ้นมาในอนาคต โดยจีนวางแผนให้ยานอวกาศลำนี้ลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ ยานอวกาศฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7) มีการติดตั้งรถแลนด์โรเวอร์สำหรับวิ่งบนพื้นผิวดวงจันทร์ จีนยังไม่เปิดเผยจุดลงจอดของยานฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7) ว่าอยู่ในบริเวณตำแหน่งไหนของขั้วใต้ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่นาซาเตรียมการส่งมนุษย์อวกาศลงไปสร้างสถานีสำรวจบนดวงจันทร์


ยานฉางเอ๋อ 8 (Change'e 8)


นอกจากยานฉางเอ๋อ 6 (Change'e 6) และยานฉางเอ๋อ 7 (Change'e 7) จีนยังมีแผนการส่งยานฉางเอ๋อ 8 (Change'e 8) ลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างสถานีสำรวจ International Lunar Research Station (ILRS) บนดวงจันทร์โดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับรัสเซีย เริ่มต้นโครงการในช่วงปี 2030


ที่มาของข้อมูล space.com

ที่มาของรูปภาพ cnsa.gov.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง