TNN online ไขปริศนาครีมโอรีโอติดฝาเดียว ด้วยเครื่องบิดโอรีโอ

TNN ONLINE

Tech

ไขปริศนาครีมโอรีโอติดฝาเดียว ด้วยเครื่องบิดโอรีโอ

ไขปริศนาครีมโอรีโอติดฝาเดียว ด้วยเครื่องบิดโอรีโอ

ไขปริศนา "ทำไมครีมโอรีโอมักติดอยู่ที่ฝาคุกกี้เพียงฝาใดฝาเดียวทุกครั้งที่บิด" ด้วยเครื่องบิดโอรีโอที่มีหลักการมาจากรีโอวิทยา พร้อมกำเนิดศาสตร์ใหม่ที่มีชื่อว่าโอรีโอวิทยา

ทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ได้สร้างเครื่องบิดโอรีโอ (Oreometer) ขึ้นมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อทดลองบิดโอรีโอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อหารูปแบบการบิดที่สามารถทำให้ครีมถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง อย่างเท่ากัน


ขั้นตอนแรกทีมนักวิจัยได้นำโอรีโอ 1 ชิ้น วางลงตรงกลางของเครื่องบิดโอรีโอ จากนั้นใช้เหรียญเป็นตัวถ่วงน้ำหนักให้เกิดแรงบิดเปิดฝากโอรีโอที่อยู่ตรงกลางของเครื่อง เพื่อทดสอบการบิดเปิดฝาโอรีโอ

ไขปริศนาครีมโอรีโอติดฝาเดียว ด้วยเครื่องบิดโอรีโอ

ทีมวิจัยได้ใช้โอรีโอ้ไปทั้งหมด 20 กล่อง ทั้งแบบธรรมดาและแบบไส้เยอะพิเศษ หรือแม้แต่นำโอรีโอไปจุ่มนมก่อนที่จะนำมาใส่ในตัวเครื่องบิดโอรีโอ แต่เครื่องบิดโอรีโอก็ไม่สามารถบิดให้ครีมอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง ได้


จึงสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้ครีมติดอยู่ฝาคุกกี้ฝาใดฝาเดียวเป็นเพราะกระบวนการในการผลิต ที่วางฝาคุกกี้แผ่นล่างลงไปก่อน หลังจากนั้นจึงบีบครีมลงไปตรงกลางและใช้คุกกี้ฝาบนปิดประกบ ซึ่งทำให้เกิดเวลาหน่วงเล็กน้อย แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ครีมติดกับฝาคุกกี้แผ่นล่างได้ดีกว่าฝาคุกกี้แผ่นบน


“เราคาดหวังผลกระทบจากขนาด ถ้ามีครีมมากขึ้นระหว่างชั้น มันควรจะทำให้เสียโฉมได้ง่ายขึ้น แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” - คริสตัล โอเวนส์ (Crystal Owens) นักศึกษา ป.เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ในทีมนักวิจัยกล่าว


พวกเขาได้ให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่า “โอรีโอวิทยา (Oreology)” ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการบิดโอรีโอ ที่มีที่มาจากรีโอวิทยา (Rheology) อันเป็นสาขาทางด้านฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการไหลและการหนืดของสสาร ซึ่งทีมนักวิจัยได้นำมาเป็นแกนในการกำหนดขอบเขตการวิจัย


ข้อมูลและรูปภาพจาก news.mit.edu และ github.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง