TNN online JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

TNN ONLINE

Tech

JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

JR West ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น JR West หรือ West Japan Railway Company ร่วมมือกับ Nippon Signal, Human Machinery Integrated และ มหาวิทยาลัยริสุเมะกัน ประกาศพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดใหญ่แบบมัลติฟังก์ชันรวมเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่เข้ากับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Space Heavy Work Man-machine) รูปร่างคล้ายมนุษย์เพื่อรองรับการทำงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางรถไฟ เคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่แทนแรงงานที่เป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรแบบเดิม


หุ่นยนต์ขนาดใหญ่แบบมัลติฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นลำตัวท่อนบนประกอบด้วยแขนจับซ้ายและขวา ลำตัวและส่วนหัวติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพการทำงาน ท่อนล่างของหุ่นยนต์เชื่อมต่อเข้ากับรถรางขนาดใหญ่วิ่งบนรางรถไฟฟ้า ระบบการควบคุมใช้มนุษย์ผ่านแว่นตา VR รองรับการทำงานหนักหลายรูปแบบ รวมไปถึงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่อันตรายหากใช้พนักงานที่เป็นมนุษย์เข้าทำการแก้ไขโดยตรง


เป้าหมายในอนาคตบริษัทมีแผนการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทำงานในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทดแทนแรงงานที่เป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ยังคงใช้การควบคุมโดยมนุษย์อยู่แต่มนุษย์จะถอยไปอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากพื้นที่ปฏิบัติงานและสั่งการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การทดสอบหุ่นยนต์มีขึ้นในปี 2021 ที่ผ่านมา บริเวณสนามทดสอบหุ่นยนต์ฟุกุชิมะ จังหวัดฟุกุชิมะ สำหรับปัจจุบันโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวอยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมและเริ่มทดสอบในระยะที่ 2 ช่วงเดือนเมษายนปี 2022 นี้ โดยบริษัทตั้งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อมนุษย์เข้ากับหุ่นยนต์และนำมาใช้งานจริงในปี 2024 นับเป็นอีกครั้งที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก  
ที่มาของข้อมูล aroged.com

ที่มาของรูปภาพ westjr.co.jp

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง