TNN online Zoundream พัฒนา AI "แปลภาษาทารก" ช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น

TNN ONLINE

Tech

Zoundream พัฒนา AI "แปลภาษาทารก" ช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น

Zoundream พัฒนา AI แปลภาษาทารก ช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น

AI จะไม่เข้ามาทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และบุตร แต่เป็นตัวช่วยให้พ่อแม่มือใหม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลเด็กในวัยทารกนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถสื่อสารให้พ่อแม่เข้าใจถึงความต้องการของตนเองได้ นั่นทำให้พ่อแม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ลักษณะท่าทางและเสียงร้อง เพื่อตอบสนองต่อความหิว, ความไม่สบายตัว หรืออาการอื่น ๆ ของทารกได้

Zoundream พัฒนา AI แปลภาษาทารก ช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้นที่มาของภาพ Unsplash


หากแต่ในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะบอกได้ว่า ทารกมีความต้องการอย่างไรในขณะนั้น นี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถ "แปลภาษาของทารก" เพื่อบอกแก่พ่อแม่ให้ทราบถึงความต้องการของทารกน้อย


Zoundream บริษัทสตาร์ตอัปจากสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนา AI แปลภาษาทารกนี้ขึ้น โดยทางบริษัทยืนยันว่า AI จะไม่เข้ามาทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และบุตร แต่เป็นตัวช่วยให้พ่อแม่มือใหม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้อีกด้วย

Zoundream พัฒนา AI แปลภาษาทารก ช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้นที่มาของภาพ Zoundream


ในการพัฒนา AI แปลภาษาทารก เริ่มต้นจากการสอนให้ AI จดจำเสียงร้องของเด็กทารกกว่า 1,000 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการด้าน Machine learning จากนั้นจึงเสียงร้องต่าง ๆ จะถูกจัดจำแนกออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ความหิว, ความเจ็บปวด, ท้องอืดหรืออึดอัด และต้องการกอด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับความช่วยเหลือโดย อานา ลากูนา (Ana Laguna) นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล เนื่องจากเธอเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแยกประเภทเสียงร้องของทารกนั่นเอง


นอกจากนี้ เมื่อ 3 ปีก่อนทางบริษัทยังได้พัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า BabyT ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะคอยบันทึกเสียงร้องของทารกและแปลเสียงร้องเพื่อแจ้งเตือนพ่อแม่ถึงสิ่งที่ทารกต้องการ ลักษณะการทำงานของ BabyT จึงมีความคล้ายคลึงกับ AI ใหม่ที่ Zoundream กำลังพัฒนา ซึ่งทางบริษัทได้มอบเครื่อง BabyT นี้ให้แก่ครอบครัวที่ต้องการไปใช้แบบฟรี แลกมาด้วยข้อมูลของเสียงร้องทารกที่ต้องส่งมาให้กับบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากเครื่อง BabyT ก็จะถูกนำมาใช้สอน AI แปลภาษาทารกนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเด็กทารก ซึ่งทาง Zoundream ยืนยันว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงเพื่อขอนำข้อมูลเสียงเหล่านี้จากพ่อแม่ของเด็กแต่ละรายเป็นที่เรียบร้อย แน่นอนว่าพ่อแม่หลายคนยินดีและอยากให้มีเทคโนโลยี AI แปลภาษานี้ออกมาเสียที เพราะมันจะช่วยให้พ่อแม่มือใหม่สามารถเลี้ยงลูกได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกที่การเลี้ยงทารกอาจเป็นเรื่องอันยากลำบากของพ่อแม่หลาย ๆ คน อย่างน้อย AI นี้อาจเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ตัดสินใจที่จะตอบสนองความต้องการของทารกได้ตรงจุดมากขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering