TNN online งงทั้งโซเชียล! ข้อสอบป.3 ไม่เหมือนที่เรียนมา คิดว่าถูกแล้วแต่ครูบอกผิด

TNN ONLINE

Social Talk

งงทั้งโซเชียล! ข้อสอบป.3 ไม่เหมือนที่เรียนมา คิดว่าถูกแล้วแต่ครูบอกผิด

งงทั้งโซเชียล! ข้อสอบป.3 ไม่เหมือนที่เรียนมา คิดว่าถูกแล้วแต่ครูบอกผิด

แม่อัดคลิปถามข้อสอบออนไลน์ วิชาคณิตป.3 คิดว่าตอบถูกแล้ว แต่ครูกลับเฉลยบอกผิด ด้านชาวเน็ตอยากให้คนออกข้อสอบมาอธิบาย

วันนี้ ( 5 ต.ค. 64 )เพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 1” โพสต์คลิปวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ที่ผู้ปกครองรายหนึ่งที่นำข้อสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.3 มาเผยแพร่

โดยมีคำถามว่า “ห้าหมื่นเก้าพันสอง เขียนเป็นตัวเลขได้ตามข้อใด” พร้อมมีตัวเลือกมาให้ 4 ข้อ

ก. 52,902

ข. 59,002

ค. 59,200

ง. 59,020


งงทั้งโซเชียล! ข้อสอบป.3 ไม่เหมือนที่เรียนมา คิดว่าถูกแล้วแต่ครูบอกผิด

ซึ่งลูกของตนเองก็ตอบ ข. 59,002 แต่ปรากฏว่าเฉลยกลับออกมาว่าผิด พร้อมบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ ก. 52,902 และยังมีอีกข้อหนึ่งถามว่า “ข้อใดถูกต้อง” พร้อมตัวเลือกคือ

ก. 30,201 อ่านว่า สามหมื่นสองร้อยหนึ่ง

ข. 65,008 อ่านว่า หกหมื่นห้าพันแปดร้อย

ค. 22,903 อ่านว่า สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสาม

ง. 78,023 อ่านว่า เจ็ดพันแปดหมื่นสองร้อยสาม

งงทั้งโซเชียล! ข้อสอบป.3 ไม่เหมือนที่เรียนมา คิดว่าถูกแล้วแต่ครูบอกผิด

ซึ่งข้อสอบก็ยังเฉลยว่า ก.ไก่ เป็นตัวเลือกที่ผิด พร้อมเฉลยว่า “ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง” ทางเพจระบุข้อความว่า “อยากรู้เลยใครออกข้อสอบมา ใครตรวจข้อสอบ เด็กที่เรียนออนไลน์มันถึงเครียดกดดันส่วนหนึ่งเพราะแบบนี้อ๊ะเปล่า” อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอยากให้ผู้ที่ออกข้อสอบมาอธิบายในแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง