TNN online สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดความหมายของตราประทับบนสลาก

TNN ONLINE

สังคม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดความหมายของตราประทับบนสลาก

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดความหมายของตราประทับบนสลาก

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยความหมายของตราประทับบนสลาก พร้อมแนะ 3 วิธีดูตราประทับ

วันนี้ (29พ.ย.64) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของตราประทับบนสลาก โดยระบุว่า ปัจจุบัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการกำหนดให้สลากตามโครงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา มีการประทับตราบนตัวสลากฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนตามราคาสลาก 80 บาท ดังนี้

ความหมายของตราประทับบนสลาก

1. ตราประทับบนสลาก โครงการสลาก 80 และโครงการจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท ของจังหวัด

- หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก

- หมายเลข 2 ตัวกลาง หมายถึง เขต/อำเภอ ที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก

- หมายเลข 3 ตัวสุดท้าย หมายถึง ลำดับร้าน ของจุดจำหน่ายในเขต/อำเภอ ของจังหวัดนั้น

2.ตราประทับบนสลากของตัวแทนจำหน่าย (รหัส 8 ตัว) ที่จำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท

- หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก

- หมายเลข 8 ตัวหลัง หมายถึง รหัสตัวแทนจำหน่าย

3.ตราประทับบนสลาก ของผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลากฯ (รหัส 9 ตัว) ที่จำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท

- หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลากฯขายสลาก

- หมายเลข 9 ตัวหลัง หมายถึง รหัสผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลากฯ

หากพบเห็นว่าสลากในโครงการฯ มีการจำหน่ายเกินกว่าราคา 80 บาท ขอให้ท่านแจ้งร้องเรียนเข้ามาที่ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ โทร. 0 2528 9999 พร้อมแจ้งเลขรหัสตราประทับบนสลากที่พบว่ากระทำการจำหน่ายสลากเกินราคา


ข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาพจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง