TNN online (คลิป) เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำชี กระทบหลายพื้นที่ มวลน้ำจากโคราชถึงสุรินทร์แล้ว

TNN ONLINE

สังคม

(คลิป) เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำชี กระทบหลายพื้นที่ มวลน้ำจากโคราชถึงสุรินทร์แล้ว

(คลิป) เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำชี กระทบหลายพื้นที่ มวลน้ำจากโคราชถึงสุรินทร์แล้ว

มวลน้ำจากจังหวัดนคราชสีมา ไหลมาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ส่งผลให้นาข้าวจมน้ำพันกว่าไร่ ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ยังมี 4 อำเภอถูกน้ำท่วม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมพนังกั้นน้ำขาด ลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร

กรณีพนังกั้นลำน้ำชีขาด ที่บ้านสำโรง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทาน กำลังเร่งมือช่วยกันซ่อมแซม โดยใช้ตาข่ายบรรจุหินเพื่อให้พนังมีความแข็งแรงที่จะรับกับแรงน้ำ แต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากน้ำไหลเชี่ยว มวลน้ำได้ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มฝั่งตรงข้ามถนน ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยว ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ น้ำที่เอ่อท่วม นอกจากจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในเขตตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัยแล้ว ยังส่งผลถึงพื้นที่รอยต่อ คือ อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย


ด้านจังหวัดสุรินทร์ มีมวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา กำลังไหลเข้าสู่พื้นที่เทศบาลตำบลยะวึก และ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี เป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของเกษตรกร ถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลการเกษตรอื่นๆ ถูกน้ำท่วมด้วย ขณะที่สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์-สุรินทร์ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่าง ตำบลกระเบื้อง กับ บ้านโรงเลื่อย อำเภอสตึก น้ำมูลได้เอ่อท่วมถนนเป็นระยะทางยาว เทศบาลสตึกต้องนำแผงกั้นมาติดตั้งเพื่อเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง