TNN online เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันตก

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันตก

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันตก

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้


วันนี้ TNN ขอรวบรวมข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ภาคตะวันตกมาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา


จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานประกันสังคมกาญจนบุรี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 2/1 หมู่ 12 ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 0-3462-3409


จังหวัดตาก

สำนักงานประกันสังคมตาก

ตั้งอยู่ : เลขที่ 10/2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อำเภอเมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-5554-0771, 0-5554-1450-1


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานประกันสังคมประจวบคีรีขันธ์

ตั้งอยู่ : เลขที่ 73/15 ถ.สุขใจ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 0-3261-1973, 0-3255-0958-9


จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานประกันสังคมเพชรบุรี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 262 ม.2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 0-3242-8620, 0-3242-6509


จังหวัดราชบุรี

สำนักงานประกันสังคมราชบุรี

ตั้งอยู่ : เลขที่128 ม.10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 0-3231-9853-4, 0-3232-1985ทั้งหมดนี้คือสำนักงานประกันสังคมของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันตก หากใครอยู่ใกล้เขตไหนแนะนำให้ไปเขตใกล้ที่สุด เพื่อง่ายต่อการติดต่อและการเดินทาง ส่วนผู้ที่อยู่ในภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ที่นี่ >> เช็กที่นี่ รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออก


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง