TNN online เช็กที่นี่ รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออก

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่ รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออก

เช็กที่นี่ รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออก

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้จัก

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้จัก ทำความรู้จัก "ประกันสังคม" สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้


หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า สำนักงานประกันสังคม ในภาคตะวันออกมีที่ไหน วันนี้ TNN ขอรวบรวมข้อมูลสำนักงานประกันสังคมภาคตะวันออกมาให้ทุกคน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา


จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจันทบุรี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3932-5984, 0-3930-1302-3


จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานประกันสังคมฉะเชิงเทรา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 10/1 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0 3882 3298-99 ต่อ 13


จังหวัดชลบุรี

สำนักงานประกันสังคมชลบุรี

ตั้งอยู่ : เลขที่101/10 หมู่1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-4420, 0-3878-2244


จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ถ.สุวินทวงศ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4030-2


จังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมระยอง

ตั้งอยู่ : เลขที่ 140/23 ม.2 ต.เนินพระ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3861-5300, 0-3880-7587


จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานประกันสังคมสระแก้ว

ตั้งอยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3742-5070-3 ต่อ12


จังหวัดตราด

สำนักงานประกันสังคมตราด

ตั้งอยู่ : ถ.ราษฏร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-1911, 0-3952-0220


ทั้งหมดนี้ คือสำนักงานประกันสังคมของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก หากบ้านใครอยู่ใกล้ที่ไหนแนะนำให้ไปที่ที่ใกล้ที่สุด เพื่อง่ายต่อการติดต่อและการเดินทาง ส่วนผู้ที่อยู่ในใต้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่นี่ >> เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคใต้


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคมข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง