TNN ประกันสังคม ชี้แจงแล้ว ผู้ประกันตนใช้สิทธิรักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ถึงสิ้นปี 68

TNN

สังคม

ประกันสังคม ชี้แจงแล้ว ผู้ประกันตนใช้สิทธิรักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ถึงสิ้นปี 68

ประกันสังคม ชี้แจงแล้ว ผู้ประกันตนใช้สิทธิรักษาที่รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้ถึงสิ้นปี 68

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เตรียมขอถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลยังคงรักษาถึงสิ้นปี 2568

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม แจงกรณีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีหนังสือประกาศเตรียมขอถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม ว่ากรณีดังกล่าวเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ประกาศให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาวางแผนในการเลือกสถานพยาบาลประจำปี โดยในปีหน้า (2568) โรงพยาบาลยังคงให้บริการผู้ประกันตน จนถึงสิ้นปี 2568  แต่จะไม่ต่อสัญญาในปี 2569 


ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้ยื่นเอกสารสมัครเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาประจำปี 2568 กับสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้วในช่วงการเปิดรับสมัครโรงพยาบาลคู่สัญญาประจำปี เมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.67 ที่ผ่านมา 


ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ประสงค์ จะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ก็สามารถเลือก โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิ์ ในปี 2568 ได้ตามปกติ 


ทั้งนี้ การทำสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับ สปส. จะเป็นการทำสัญญาปีต่อปี ขึ้นกับนโยบายและความประสงค์ของสถานพยาบาลว่าต้องการจะให้บริการแก่ผู้ประกันตนต่อหรือไม่ ทุกปีที่ผ่านมาจะมีทั้งสถานพยาบาลที่ต่อสัญญา ไม่ต่อสัญญา และสมัครใหม่ ซึ่งทุกแห่งจะต้องผ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเป็นคู่สัญญาตามที่ สปส.กำหนด


สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เป็นประจำทุกปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกสถานพยาบาลตามสิทธิประจำปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม  ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 


สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการภาพจาก TNN ONLINE / ประกันสังคม

ข่าวแนะนำ