TNN ‘ฟินแลนด์’ อันดับ 1 ของโลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ไทยรั้งที่ 4 ของเอเชีย

TNN

สังคม

‘ฟินแลนด์’ อันดับ 1 ของโลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ไทยรั้งที่ 4 ของเอเชีย

‘ฟินแลนด์’ อันดับ 1 ของโลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ไทยรั้งที่ 4 ของเอเชีย

Gallup World Poll เผลผลสำรวจ ‘ฟินแลนด์’ ติดอันดับ 1 ของโลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ขณะที่ประเทศไทยรั้งที่ 4 ของเอเชีย

Gallup World Poll เปิดเผยผลการสำรวจประชากรวัยทำงานจากทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 160 ประเทศ จากผู้เข้าร่วมการสำรวจมากกว่า 128,000 คน พบว่าประชากรเพียงร้อยละ 34 ระบุว่าพวกเขาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขณะที่ร้อยละ 58 บอกว่า พวกเขากำลังดิ้นรนในการทำงาน และอีกร้อยละ 8 ยอมรับว่าพวกเขาทุกข์ระทมในที่ทำงาน


การศึกษาผลสำรวจนี้ อิงจากการประเมินชีวิตโดยรวม เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นไปที่การประเมิน “สุขภาพจิต” และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผ่านประสบการณ์เชิงบวก เช่น การเจริญรุ่งเรืองและความสนุกสนาน รวมถึงประสบการณ์เชิงลบ เช่น ความเครียด ความโกรธ ความกังวล ความโศกเศร้า และความโดดเดี่ยวในที่ทำงาน  โดยกลุ่มคนที่เติบโตได้ดีในที่ทำงาน ระบุว่า พวกเขามีปัญหาด้านสุขภาพน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงความกังวล ความเครียด ความโศกเศร้า ความโดดเดี่ยว ภาวะซึมเศร้า “น้อยลง” และการทำงานได้ทำให้พวกเขา มีความหวัง ความสุข พลังงาน มีwaในการใช้ชีวิตมากขึ้น


สำหรับ 5 อันดับ ประเทศจากทั่วโลก ที่มนุษย์เงินเดือนมีชีวิตการทำงานดีที่สุด อันดับ 1 คือ ฟินแลนด์ ที่ได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 83, รองลงมาคือ เดนมาร์ก ร้อยละ 77,  ไอซ์แลนด์  ร้อยละ 76, เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 71 และสวีเดน ร้อยละ 70


ส่วน 5 อันดับ ประเทศที่มนุษย์เงินเดือนมีชีวิตการทำงานที่ดีที่สุดในเอเชีย อันดับ 1 คือ เวียดนาม ได้คะแนนร้อยละ 51 ตามมาด้วย ไต้หวัน ร้อยละ 41 สิงคโปร์ ร้อยละ 39ประเทศไทย ได้อันดับ 4 ด้วยคะแนน ร้อยละ 37 และ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 36  นอกจากนี้อันดับของประเทศไทย ยังอยู่สูงกว่า จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น อีกด้วย 

 

รายงานนี้ยังสะท้อนว่า ‘นโยบายของรัฐบาล’ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เงินเดือนในประเทศ โดยประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ดี พนักงานจะมีสุขภาพทางอารมณ์ที่แข็งแรงที่สุด โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเหล่านี้รวมไปถึง ค่าจ้างขั้นต่ำ วันลาป่วย และวันลาพักร้อนที่ได้รับค่าจ้าง


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ