TNN กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

TNN

สังคม

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

กทม.พร้อมเลือกตั้ง สว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครลงทะเบียนก่อน 09.00 น.หากมาช้าถูกตัดสิทธิ์

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการระดับจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ซักซ้อมการดำเนินการจัดการเลือก สว. ระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ พร้อม เปิดเผยว่า กทม.มีความพร้อมในการจัดการเลือก สว. ระดับจังหวัด 100% วันนี้กรรมการประจำสถานที่เลือก (กปล.) ทั้ง 20 กลุ่ม ได้ตรวจรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย. 67) ซึ่งพรุ่งนี้ กปล. จะมาถึงที่นี่ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และเริ่มเปิดให้ผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ จำนวน 1,634 คน ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น. จากนั้นเข้าประจำในห้องต่าง ๆ ตามกลุ่มอาชีพต่อไป ขอให้ผู้สมัครได้มาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด หากมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์


นอกจากนี้ เพื่อให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้ให้ประชาชนที่สนใจเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือก สว. และสื่อมวลชนที่ประสงค์ร่วมติดตามการเลือก สว. ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าในการผ่านเข้ามาในสถานที่เลือกทางลิงก์ https://shorturl.at/i6C58 โดย กกต. มีการจัดสถานที่หรือจุดสำหรับผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนไว้ ซึ่งผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนไม่สามารถเข้าไปในห้องที่ดำเนินการเลือก สว. แต่ละกลุ่มอาชีพได้ จะดูได้จากบริเวณหน้าประตูเท่านั้น หรือจะติดตามผ่านทางจอที่ถ่ายทอดสัญญาณมาจากแต่ละห้อง โดยสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนสามารถทำได้คือ เข้าไปในสถานที่ อยู่ภายในสถานที่ เป็นกลาง เคารพ กฎ กติกา ศึกษาขั้นตอนการเลือก สังเกตการณ์การเลือก และตรวจสอบการเลือก โดยต้องไม่รบกวนการเลือก ไม่ชี้นำ ไม่จูงใจ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ถ่ายภาพเข้าไปในคูหา 

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้งสว. 16 มิ.ย. ผู้สมัครมาช้าถูกตัดสิทธิ์

สำหรับการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร มี 2 รอบเหมือนการเลือกระดับอำเภอ โดยรอบที่ 1 เป็นการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ให้เหลือกลุ่มอาชีพละ 5 คน โดยแต่ละคนลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้ จากนั้น ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย โดยให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวน 4 สาย สายละ 5 กลุ่ม รวม 20 กลุ่ม เสร็จแล้วเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 เป็นการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ จากนั้นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของ 20 กลุ่ม รวม 40 คน จะเป็นตัวแทนผู้สมัคร สว. กรุงเทพมหานคร เข้าสู่การเลือกระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย. 67 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต่อไป


ทั้งได้เน้นย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอน  ให้มีความถูก และถ้ามีข้อขัดข้องอะไรให้รายงานทุกเรื่องลงในบันทึกเพื่อแสดงความโปร่งในทุกขั้นตอน คาดว่าการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร จะแล้วเสร็จในช่วงบ่าย


ที่มาภาพ : กทม.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง