TNN สงกรานต์ 2566 ศปถ.สรุปตัวเลข 5 วันอุบัติเหตุรวม 1,744ครั้ง

TNN

สังคม

สงกรานต์ 2566 ศปถ.สรุปตัวเลข 5 วันอุบัติเหตุรวม 1,744ครั้ง

สงกรานต์ 2566 ศปถ.สรุปตัวเลข 5 วันอุบัติเหตุรวม 1,744ครั้ง

สรุปตัวเลข 5 วันการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 พบตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้น 311 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย รวม 5 วันแรกของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว 1,744 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 197 ราย โดย ศปถ. กำชับทางจังหวัดให้คุมเข้มเส้นทางขาเข้า – ขาออก อำนวยความสะดวก - สร้างความปลอดภัยในการเดินทางกลับให้แก่ประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 แถลงเปิดสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ "วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 311 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 304  คน และมีผู้เสียชีวิต 31  ราย  ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องการขับรถเร็ว ร้อยละ 35.37    รองลงมาคือดื่มแล้วขับร้อยละ  25.72  และตัดหน้ากระชั้นชิด  ร้อยละ 16.08    ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถกระบะ และรถเก๋ง โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดน่านและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 ครั้ง ส่วนจังหวัดมีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ น่าน จำนวน 14 คน ขณะที่จังหวัดที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ กระบี่ ขอนแก่น เลย และสระแก้ว จังหวัดละ   2 ราย  ทั้งนี้ เมื่อรวมสถิติ 5 วันแรกของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวมกันแล้ว 1,744   ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 1,738   คน และเสียชีวิตสะสม 197   ราย ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่  น่าน จำนวน 59 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 15 ราย

ข่าวแนะนำ