TNN online ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

TNN ONLINE

สังคม

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ชาวบ้านภายในชุมชนรอบตลาดน้อยและย่านเยาวราชได้ตั้งโต๊ะเพื่อวางของคาว อาหารหวาน ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ พร้อมเทพเจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในครอบครัว ซึ่งบรรยากาศคนจะทยอยเริ่มไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสายๆก่อนที่จะมีการเผากระดาษเงิน กระดาษทองในช่วงก่อนเที่ยง

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ชาวบ้านภายในชุมชนรอบตลาดน้อยและย่านเยาวราชได้ตั้งโต๊ะเพื่อวางของคาว อาหารหวาน ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ พร้อมเทพเจ้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในครอบครัว ซึ่งบรรยากาศคนจะทยอยเริ่มไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสายๆก่อนที่จะมีการเผากระดาษเงิน กระดาษทองในช่วงก่อนเที่ยง

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

โดยวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนจะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติขอพรไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือบรรพบุรุษ การจัดทำพิธีไหว้ขอพร ซึ่งการไหว้เต็มรูปแบบ จะต้องไหว้เจ้าที่ ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้ทำทานดวงวิญญาณไร้ญาติ และไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย 

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

สำหรับผู้ที่ต้องการไหว้ขอโชคลาภเพิ่มเติม โดยหลักแล้วของไหว้จะประกอบไปด้วย กลุ่มของคาว กลุ่มขนมหรือของหวาน และผลไม้ โดยจำนวนจะยึดของคาวหรือเนื้อสัตว์เป็นหลัก(เมื่อวันที่ 21 ..66)

ไหว้เจ้ารับตรุษจีน รำลึกถึงบรรพบุรุษพร้อมบูชาเทพเจ้า

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 20ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง