TNN online "ทำใบขับขี่" ขนส่งฯจัดอบรม รถจยย. เสาร์-อาทิตย์ฟรี เช็กเลยเริ่มเมื่อไหร่?

TNN ONLINE

สังคม

"ทำใบขับขี่" ขนส่งฯจัดอบรม รถจยย. เสาร์-อาทิตย์ฟรี เช็กเลยเริ่มเมื่อไหร่?

ทำใบขับขี่ ขนส่งฯจัดอบรม รถจยย. เสาร์-อาทิตย์ฟรี เช็กเลยเริ่มเมื่อไหร่?

กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำ "ใบขับขี่" รถจักรยานยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ฟรี! เริ่มวันไหน สมัครอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กเลยที่นี่

กรมขนส่งฯ เปิดอบรมทำ "ใบขับขี่" รถจักรยานยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ฟรี! เริ่มวันไหน สมัครอย่างไร เช็กเลยที่นี่


นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถ ใช้ถนนที่ปลอดภัย 


โดยรุ่นที่ 251 จะจัดอบรมในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มาก่อน สมัครล่วงหน้าด้วยตัวเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 ณ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น


ตารางการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

-รุ่นที่ 252 จัดอบรมในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 

-รุ่นที่ 253 จัดอบรมในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 รับสมัครวันที่ 1-10 มีนาคม 2566 

-รุ่นที่ 254 จัดอบรมในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รับสมัครวันที่ 15-31 มีนาคม 2566 

-รุ่นที่ 255 จัดอบรมในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 รับสมัครวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566 

-รุ่นที่ 256 จัดอบรมในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 รับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 

-รุ่นที่ 257 จัดอบรมในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 

-รุ่นที่ 258 จัดอบรมในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 รับสมัครวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 

-รุ่นที่ 259 จัดอบรมในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 รับสมัครวันที่ 10 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 

-รุ่นที่ 260 จัดอบรมในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 รับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 


ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม วันเสาร์ ผู้ขับขี่จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกและเข้ารับ


การทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ กรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตขับรถ และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท 


ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร 0 2271 8888 ต่อ 4201 หรือ โทรสายด่วน

กรมการขนส่งทางบก 1584


ทำใบขับขี่ ขนส่งฯจัดอบรม รถจยย. เสาร์-อาทิตย์ฟรี เช็กเลยเริ่มเมื่อไหร่? ภาพจาก กรมขนส่งฯ

 


ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง