TNN online เปิดภาพ เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

TNN ONLINE

สังคม

เปิดภาพ เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

ปริมาณฝนมากในปีนี้ ส่งผลดีต่อเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากที่สุดในรอบ 11 ปี สามารถวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ทำนาปรังได้ถึง 2 ปี

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราว่า  ปกติ เขื่อนแม่กวงฯ จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,208 มิลลิเมตร  แต่ในปีนี้(2565) มีปริมาณน้ำฝน 1,628 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงฯ ปีนี้ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 249.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94.5 ของความจุ  นับว่ามีปริมาณน้ำมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 หรือ ในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา  และตอนนี้ก็ยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 3-5 แสนลูกบาศก์เมตร คาดว่าก่อนถึงช่วงที่ต้องส่งน้ำให้เกษตรกร เขื่อนแม่กวงฯ จะมีปริมาณน้ำอยู่ราว 257 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 98 ของความจุ


เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี


เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี


สำหรับการบริการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง มีการวางแผนให้เกษตรกรสามารถทำนาปรังได้ถึง 2 ปี  โดยจะเริ่มมีการส่งน้ำในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ไปจะถึงเดือนเมษายน 2566  ปริมาณน้ำที่จะส่งทั้งหมด 100 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยมีแผนจะให้มีการปลูกข้าวนาปรังได้ราว 60,000 ไร่ รวมทั้งพื้นพืชสวน เช่น ลำไย และไม้ผลต่างๆ อีกราว 104,000 ไร่

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี


นอกจากนี้ ยังได้เตรียมน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาอีก 12 ล้านลูกบาศก์เมตร รับประกันได้ว่าน้ำอุปโภค-บริโภคจะไม่ขาดแคลน นอกจากนี้จะเตรียมน้ำไว้อีก 80 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการทำนาปีในปีการเพาะปลูก 2566 และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในปี 2566 หากปริมาณฝนมากพอ นาปรังในปีถัดไปก็จะสามารถทำการเพาะปลูกได้อีกด้วย

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

เปิดภาพ  เขื่อนแม่กวงฯ ระดับน้ำเกือบเต็มในรอบ 11 ปี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง