TNN online เช็กด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้

เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้

การประปานครหลวง แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ คนกรุง-นนทบุรี เช็กด่วนเลยเริ่มกี่โมง

การประปานครหลวง แจ้ง "น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล" หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ คนกรุง-นนทบุรี เช็กด่วนเลยเริ่มกี่โมง


การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.20 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้  

กรุงเทพมหานคร 

-เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด 

-เขตตลิ่งชัน (เฉพาะ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี) 

นนทบุรี

-อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย

-อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะ ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ) 

-อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะ ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางไผ่ ตำบลบางกร่าง) 


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ถนนพระรามที่ 4 ในคืนวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกสะพานเหลือง ถึงแยกหัวลำโพง

-ถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่แยกสะพานเหลือง ถึงถนนจรัสเมือง 

-ถนนจรัสเมือง ถนนจารุเมือง ถนนรองเมือง ถนนเจริญเมือง   


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณซอยอ่อนนุช 19 ถนนอ่อนนุช (ซอยสุุขุมวิท 77)  ในคืนวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนอ่อนนุช (ซอยสุุขุมวิท 77) ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 3 ถึงซอยอ่อนนุช 51/1

-ถนนอ่อนนุช (ซอยสุุขุมวิท 77) ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 16 ถึงซอยอ่อนนุช 68  

-ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่แยกศรีนุช ถึงแยกศรีอุดม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 29 ถึงซอยศรีนครินทร์ 59 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยศรีนครินทร์ 26 ถึงซอยศรีนครินทร์ 46/1)          


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 มีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงคลองมอญ 

-ถนนสุทธาวาส ถนนรถไฟ ถนนบางขุนนนท์ ถนนสิรินธร  

-ถนนพรานนก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงโรงพยาบาลศิริราช 

-ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองมอญ ถึงแยกพรานนก 

-ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองมอญ 

-ถนนบรมราชชนนี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงคลองบางกอกน้อย      


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนศรีนครินทร์ตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ในคืนวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

-ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบ้านม้า ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์

-ถนนกรุงเทพกรีฑา ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่คลองหัวหมาก ถึงซอยกรุงเทพกรีฑา 10

-ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 ทั้งซอย


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ บางส่วน เป็นการชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางขุนเทียน ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้   

-ถนนพระรามที่ 2 ถนนท่าข้าม ถนนบางกระดี่ ถนนแสมดำ 

-ถนนอนามัยงามเจริญ ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 2 ถึงแยกวัดท่าข้าม (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16) 

-ถนนสะแกงาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 13 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 14 

-ถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 2 ถึงทางรถไฟ (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 12 ถึงซอย 16) 

-ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 2 ถึงแยกตัดถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

-ถนนประชาอุทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สามแยกประชาอุทิศ ถึงสามแยกนาหลวง

-ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเพชรหึงษ์ ถนนราษฎร์บูรณะ 

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ 7-9 พ.ย.นี้ ภาพจาก การประปานครหลวง

 
ภาพจาก การประปานครหลวง / AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง