TNN online APEC 2022 ไฟเขียวให้ "สถานศึกษา" หยุดเรียน 16-18 พฤศจิกายน 2565

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 ไฟเขียวให้ "สถานศึกษา" หยุดเรียน 16-18 พฤศจิกายน 2565

APEC 2022 ไฟเขียวให้ สถานศึกษา หยุดเรียน 16-18 พฤศจิกายน 2565

APEC 2022 ประชุมเอเปค2022 ครม.มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ หยุดการการเรียนสอน 16-18 พฤศจิกายน 2565

APEC 2022 ประชุมเอเปค 2022 ครม.มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ หยุดการการเรียนสอน 16-18 พฤศจิกายน 2565

จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และจ.สมุทรปราการ ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดพิเศษนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นวันทำการตามปกติ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ส่วนงานที่มีความสําคัญต่อระบบสถาบันการเงิน เน้นการทำงานที่บ้าน (WFH) 

ขณะที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ภาคเอกชน และกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาความเหมาะสม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ล่าสุด วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ทุกสังกัด หยุดการการเรียนสอนในช่วงการประชุมเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการจะทำหนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการจัดการเรียนการสอน เพราะมีประกาศปิดถนนในหลายจุดภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ) / APEC 2022 Thailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง