TNN online วันนี้วันอะไร วันจักรเย็บผ้า ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันจักรเย็บผ้า ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันจักรเย็บผ้า ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน

วันจักรเย็บผ้า (Sewing Machine Day) ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 13 มิถุนายนเป็น วันจักรเย็บผ้า (Sewing Machine Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม


ประวัติความเป็นมาจักรเย็บผ้า

จักรเย็บผ้า ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นโดย โทมัส เวนท์ ชายชาวอังกฤษที่มีจุดประสงค์ต้องการใช้เครื่องจักรเพื่อเย็บหนัง จากนั้นในปี ค.ศ.1831บาร์เซเลนี ทิมโมนิแอร์ ช่างตัดเสื้อชาวฝรั่งเศส ได้คิดสร้างจักรเย็บผ้าซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน แต่ก็ต้องปิดโรงงานไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากคนงานรับจ้างกลัวจะตกงาน  จึงได้บุกทำลายโรงงานและเครื่องจักรเย็บผ้าดังกล่าวจนเสียหายและทำให้ทิมโมนิแอร์ได้เสียชีวิตในโรงงานด้วยเช่นกัน


หลังจากนั้น วอลเตอร์ ฮันท์ได้คิดค้นและสร้างจักรเย็บผ้า ซึ่งมีเข็มโค้งและมีตาเข็มที่ปลายเข็มเป็นตัวนำด้ายบนลงไปคล้องด้ายล่างผ่านกระสวย ซึ่งมีด้ายอีกเส้นหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่ฮันท์ไม่ได้ขอจดทะเบียนไว้


ต่อมาวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1846 อีไลอัส โฮวี (Elias Howe) ได้รับสิทธิบัตรในจักรเย็บผ้าเครื่องแรกที่มีใช้กันคือ “Lockstich sewing machine” โดยมีการเปิดเผยว่า แม้เครื่องนี้จะทำได้แค่เย็บตรงแบบปกติ แต่ร้านรับตัดเสื้อและช่างเย็บผ้าจำนวนมากก็ตกใจและมองว่าเครื่องเย็บผ้าเป็นภัยคุกคามอย่างแรงต่ออาชีพการงานของพวกเขา


อย่างไรก็ตาม ด้วยความหวาดกลัวของเหล่าช่างเย็บผ้า ทำให้ อีไลอัส โฮวี ผู้คิดค้นเครื่องเย็บผ้า ไม่สามารถทำตลาดเครื่องเย็บผ้าได้ในอเมริกา จึงได้เดินทางไปอังกฤษ และขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทผู้ผลิตเมืองผู้ดีในปี 1847

จากนั้นเมื่อกลับมายังสหรัฐอเมริกา อีไลอัส โฮวี พบว่ามีบริษัทผู้ผลิตรายอื่นฝ่าฝืนสิทธิบัตรของเขามากมาย โดยเฉพาะของ ไอแซค ซิงเกอร์ (Issac Singer) ซึ่งต่อมาไอแซค ซิงเกอร์ ได้จดทะเบียนจักรเย็บผ้าในแบบของตน 


ทั้งนี้ การจดสิทธิบัตรของ ไอแซค ซิงเกอร์ ทำให้เกิดปัญหาว่าใครจะเป็นผู้ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก่อน โดยหลังจากต่อสู้ชั้นศาลมายาวนาน ในที่สุด อีไลอัส โฮวี เป็นฝ่ายชนะ 


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง