TNN online สถิติอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย กทม.ครองแชมป์

TNN ONLINE

สังคม

สถิติอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย กทม.ครองแชมป์

สถิติอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย กทม.ครองแชมป์

ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย เจ็บ 1,894 ราย กทม.ครองแชมป์เสียชีวิตสะสมสูงสุด

วันนี้(2 ม.ค. 65)ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 574 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย และผู้บาดเจ็บ 574 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ 37.28% รองลงมา ขับรถเร็ว 35.71% ทัศนวิสัยไม่ดี 16.90% ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 89.27% รองลงมา คือ รถกระบะ 3.98% และรถยนต์ 3.29% ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่บนถนนทางหลวง 37.80% รองลงมา ถนนใน อบต. 36.93% และถนนทางหลวงชนบท 11.67% โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 03.01-06.00 น.

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ กาญจนบุรี 24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ กาญจนบุรี 31 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 6 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันแรกของการรณรงค์ (29 ธ.ค.64 - 1 ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,906 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 226 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,894 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 74 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 70 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพฯ 14 ราย

สถิติอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย กทม.ครองแชมป์


สถิติอุบัติเหตุเดินทางปีใหม่วันที่ 4 เสียชีวิตรวม 226 ราย กทม.ครองแชมป์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง