TNN นายกฯ เปิด โครงการ 72 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ในหลวง"

TNN

การเมือง

นายกฯ เปิด โครงการ 72 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ในหลวง"

นายกฯ เปิด โครงการ 72 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในหลวง

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเปิด "โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความสำคัญของโครงการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าหมายและการปลูกป่าทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 72 ล้านต้น โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการรับจัดหาพันธุ์กล้าไม้และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล และใช้ประกอบการดูแลรักษาต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 10 โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลฯนี้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมทำกิจกรรมในวาระสำคัญกับพี่น้องประชาชนขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบต้นรวงผึ้งให้แก่ปลัดกระทรวง 20 กระทรวง รวมถึงตัวแทนกองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารบก กองบัญชาการทหารเรือ กองบัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้รายงานว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี


ที่มา : ไทยคู่ฟ้า 

ข่าวแนะนำ