TNN online "อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อลงมติ 10 โมงวันนี้

TNN ONLINE

การเมือง

"อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อลงมติ 10 โมงวันนี้

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อลงมติ 10 โมงวันนี้

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 10 รัฐมนตรี หลังใช้เวลา 4 วัน 4 คืน โดยนายกฯ ยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์จากฝ่ายค้าน ขณะที่ สภาฯ นัดประชุมเพื่อลงมติในเวลา 10.00 น.วันนี้

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสร็จสิ้นการ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565" นายกรัฐมนตรี และ 10 รัฐมนตรี หลังใช้เวลา 4 วัน 4 คืน โดยนายกฯ ยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์จากฝ่ายค้าน ขณะที่ สภาฯ นัดประชุมเพื่อลงมติในเวลา 10.00 น.วันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  

โดยนายกรัฐมนตรี ได้สรุปการเดินทาง 8 ปี แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ รวมถึงนโยบายเร่งลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ สู่อนาคตที่ดีกว่า โดยได้สร้างเครื่องจักรยักษ์ใหญ่สำหรับขับเคลื่อนประเทศไปได้ ในอีกอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า 

เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ที่สอดคล้องกันทิศทางการพัฒนาของโลก ทำให้เกิดฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์จาก ส.ส.ฝ่ายค้าน

สำหรับแนวทางการลงมติไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเวลา10.00 น.วันนี้ (23 ก.ค.65) โดยมีรายงานว่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่า พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย พร้อมที่จะลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีทั้ง 10 คน ที่ถูกอภิปราย ซึ่งรวมถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ด้วย

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายฯ มีดังนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ภาพจาก Thaigov

ข่าวแนะนำ