TNN วิกฤตหนัก! อุทยานฯ หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ปะการังฟอกขาวกว่า 90%

TNN

ภูมิภาค

วิกฤตหนัก! อุทยานฯ หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ปะการังฟอกขาวกว่า 90%

วิกฤตหนัก! อุทยานฯ หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ปะการังฟอกขาวกว่า 90%

วิกฤตหนัก! อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ ปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ 90 ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์ทะเลในพื้นที่

นางสาววิมลมาศ  นุ้ยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้  (อุทยานเตรียมการ) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ใช้โดรนบินสำรวจภาพมุมสูง พบว่าขณะนี้ปะการังฟอกขาวในเขตอุทยาน ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตเนื่องจากการพบว่าทุกพื้นที่ปะการังฟอกขาว มากกว่าร้อยละ 80 


อย่างเช่น เกาะราบทิศเหนือ พบว่าปะการังฟอกขาวแล้ว ร้อยละ 85 มีพื้นที่ปะการังฟอกขาวมากกว่า 1 ไร่  เกาะราบทิศตะวันตก พบปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 80 มีพื้นที่ฟอกขาวมากกว่า 1 ไร่  เกาะวังในทิศตะวันตก พบปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 80 มีปะการังเริ่มซีดจางอีกร้อยละ 10 มีพื้นที่การฟอกขาวแล้วมากกว่า 1 ไร่ 


ส่วนเกาะมัดโกง สถานการณ์หนักสุด ปะการังฟอกขาวแล้วร้อยละ 90 และด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลจำนวนมาก หากน้ำทะเลยังร้อนขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ กังวลว่าจะทำให้หญ้าทะเลตายไปด้วย และจะส่งผลกับสัตว์น้ำที่อาศัยหรือใช้หญ้าทะเลเป็นอาหารด้วย 


ทั้งนี้หากดูจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่ พบว่าปีนี้หาดขนอมร้อนมากที่สุด จากเดิมที่แทบจะไม่มีไฟป่า แต่ปีนี้ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ เกิดไฟป่าหลายพื้นที่ แต่คาดว่าหากมีฝนเข้ามา จะทำให้อากาศดีขึ้น ปะการังที่ฟอกขาวน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ยังถือว่าโชคดีที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ นักท่องเที่ยวยังไม่หนาแน่นมากนัก ดังนั้นความเสียหายของปะการังจากฝีมือของนักท่องเที่ยวจึงไม่มาก


ภาพจาก สำนักอุทยานแห่งชาติ 

ข่าวแนะนำ