TNN มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

TNN

ภูมิภาค

มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่ โชว์การฝึก สู่ความภาคภูมิใจทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1

มณฑลหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่ โชว์การฝึก สู่ความภาคภูมิใจทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 


5 ก.ค. 2567 พล.ต.ถนัด พูนนายม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 เป็นประธานกิจกรรม “เปิดบ้านทหารใหม่ Open House” ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 19  รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ มณฑลทหารบกที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว  โดยมี พันเอกสุชญาณ ศรีตระกูล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 (1) พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 (2) พันเอกศราวุธ รบเมือง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 19 และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 19 และผู้ปกครอง ญาติ ทหารใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่


ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ในโอกาสสําเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ และเพื่อเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยทหารกับครอบครัวทหารใหม่ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 1 ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 


มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่


ภายในกิจกรรมได้เห็นความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ทหารใหม่ ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และจิตใจ ความมีระเบียบวินัย  ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต่างให้ความใส่ใจน้อง ๆ ทหารใหม่ เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบก หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน


บรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยรอยยิ้ม เพราะหน่วยได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท ให้บริการในการตรวจโรคทั่วไป, ตรวจรักษาสุขภาพปากและฟัน และการบริการนวดแผนไทย ให้กับญาติทหารใหม่ และบุคคลทั่วไปที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้,  พร้อมชมการแสดงดนตรีของหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 19, และรับชมวีดีทัศน์การฝึกของทหารใหม่ตลอดห้วงการฝึกตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการ ทหารใหม่ยังแสดงขีดความสามารถ ประกอบด้วย การแสดงโชว์ ศิลปะการต่อสู้ แม่ไม้มวยไทย, การแสดงประกอบท่าอาวุธตามจังหวะดนตรี    (FANCY DRILL)  และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและญาติ กับทหารใหม่ อีกด้วย


มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่

ภาพจาก มณฑลทหารบกที่ 19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง