TNN สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ล่าสุด เกินมาตรฐานเข้าสู่วันที่ 3

TNN

ภูมิภาค

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ล่าสุด เกินมาตรฐานเข้าสู่วันที่ 3

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ล่าสุด เกินมาตรฐานเข้าสู่วันที่ 3

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ล่าสุดเริ่มเข้าฤดูหมอกควัน เกินมาตรฐานเข้าสู่วันที่ 3 บางจุดเตือนระดับสีแดงกระทบสุขภาพ

วันนี้ ( 26 ก.พ. 67 )สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด เกินค่ามาฐานเป็นวันที่ 3 แล้ว จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของเว็บไซด์ air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 07.00 น. การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จำนวน 6 จุด จุดมีค่ามากที่สุด จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอฮอด ตำบลหางดง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า 81.8  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และการตรวจวัด AQI มีค่า 207  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ  


จุดรองลงมาตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า 38  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และการตรวจวัด AQI มีค่า 102  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


ด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 142 จุดพบในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม 52 จุด ,อำเภอฮอด 42 จุด ,อำเภอดอยเต่า 11 จุด ,อำเภอเชียงดาว 8 จุด ,อำเภอแม่แตง 7 จุด ,อำเภอจอมทอง 6 จุด ,อำเภอพร้าว 4 จุด ,อำเภออมก๋อย 4 จุด ,อำเภอสะเมิง 3 จุด ,อำเภอดอยสะเก็ด 3 จุด ,อำภอสันทราย 1 จุด และอำเภอไชยปราการ 1 จุด


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก:  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง