TNN online "นอนไม่หลับ-เป็นตะคริว-ความจำเสื่อม" 3 อาการเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ กรมการแพทย์ชี้แจงแล้ว

TNN ONLINE

Health

"นอนไม่หลับ-เป็นตะคริว-ความจำเสื่อม" 3 อาการเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ กรมการแพทย์ชี้แจงแล้ว

นอนไม่หลับ-เป็นตะคริว-ความจำเสื่อม 3 อาการเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ กรมการแพทย์ชี้แจงแล้ว

"นอนไม่หลับ-เป็นตะคริว-ความจำเสื่อม" 3 อาการบ่งบอกสัญญาณเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

"นอนไม่หลับ-เป็นตะคริว-ความจำเสื่อม" 3 อาการบ่งบอกสัญญาณเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว


ตามที่มีคำเตือนบนสื่อออนไลน์เรื่อง 3 อาการบ่งบอกสัญญาณเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อความที่ปรากฏนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับอาการตะคริวที่น่อง นอนไม่หลับ และความจำเสื่อม เป็นสัญญาณเสี่ยงป่วยอัมพฤกษ์นั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า อัมพฤกษ์ หมายถึง อาการแขนขาอ่อนแรง ที่อาจเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมีหลากหลายตั้งแต่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง และการสูบบุหรี่ เป็นต้น


อาการตะคริวที่น่อง 


สำหรับอาการตะคริวที่น่อง เกิดได้จากสาเหตุหลากหลาย ที่พบบ่อยคือการออกกำลังกายหักโหม ส่วนน้อยเกิดจากโรคทางกาย ได้แก่ เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ โรคกล้ามเนื้ออักเสบบางชนิด แต่อาการตะคริวที่น่อง ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโรคทางสมองเลย และไม่ได้ทำให้เป็นอัมพฤกษ์


ภาวะนอนไม่หลับ


ส่วนภาวะนอนไม่หลับ อาจพบได้ในโรคทางสมอง เช่น โรคสมองเสื่อมบางอย่าง โรคหยุดหายใจขณะหลับ แต่จริง ๆ แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคที่ไม่รุนแรง เช่น ความเครียด โรคทางจิตเวช โรคซึมเศร้า โรคกังวล หรือโรคนอนไม่หลับโดยตรง ไม่มีหลักฐานว่า ภาวะนอนไม่หลับสัมพันธ์กับการเกิดอัมพฤกษ์


ความจำเสื่อม


ความจำเสื่อม สามารถเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่ไม่ได้ต้องสัมพันธ์กับสาเหตุนี้เสมอไป ยังมีสาเหตุอื่น ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ที่พบบ่อยกว่า โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น ดังนั้นการเป็นสมองเสื่อมไม่ได้บ่งชี้ว่าจะต้องเป็นอัมพฤกษ์ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง