TNN online เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับ รทสช.เสียงไม่พอ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับ รทสช.เสียงไม่พอ

เลือกตั้ง 2566  พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับ รทสช.เสียงไม่พอ

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ รวมไทยสร้างชาติ ได้เสนอนโยบายเพื่อสร้างประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยืนยันยังคงยึดมั่นใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตาม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ    ขอบคุณพี่น้องประชาชนไทยในนามตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในระหว่างการเลือกตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติได้นำเสนอนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง ที่เราเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่านพายุแห่งความขัดแย้งในการจัดระเบียบโลกใหม่ 


พรรครวมไทยสร้างชาติ ยืนยันว่า  จะยังคงยึดมั่นในแนวทางของพรรค อุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆ ก็ตาม  นี่คือคำสัญญา 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง