TNN online ดีเดย์เริ่มฉีดไฟเซอร์ให้นร.เตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ดีเดย์เริ่มฉีดไฟเซอร์ให้นร.เตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่2

ดีเดย์เริ่มฉีดไฟเซอร์ให้นร.เตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่2

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์ในการเข้ารับวัคซีน

พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์ในการเข้ารับวัคซีนและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว ที่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร


โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 มีการให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่ม ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งวันนี้ได้มีการนำวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)มาฉีดให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองแล้วถึงเข้ารับวัคซีนได้


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนักเรียนในสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด 37,466 คนมีความประสงค์รับไฟเซอร์จำนวน 33,048 คนคิดเป็น 88.21% ซึ่งตามแผนจะเริ่มฉีดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย .4-6 ในเดือน ..64 ซึ่งวันนี้เริ่มเป็นวันแรกและนักเรียนที่ได้รับเข็มแรกในวันนี้จะเดินทางมารับเข็มสองในวันที่ 25 ..64 โดยเว้นจากเข็มแรก 3 สัปดาห์(เมื่อวันที่ 4 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 19ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง