TNN online ดีเดย์! 1 ต.ค. ภูเก็ตคลายกฎเปิดเมืองคนฉีดวัคซีนโควิดครบโดส

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ดีเดย์! 1 ต.ค. ภูเก็ตคลายกฎเปิดเมืองคนฉีดวัคซีนโควิดครบโดส

ดีเดย์! 1 ต.ค. ภูเก็ตคลายกฎเปิดเมืองคนฉีดวัคซีนโควิดครบโดส

1 ต.ค. ภูเก็ตคลายกฎเปิดรับทุกคนเข้าเมืองฉีดวัคซีนครบโดส ด่านบกหรือด่านน้ำ ให้ซื้อ ATK มาตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้

วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 )นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดย ที่ประชุม พิจารณาปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมติเห็นชอบ ให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทุกช่องทาง ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และ ช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

แต่มีเงื่อนไข ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดต่าง ๆ ครบโดส หรือ เป็นบุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน

กรณีเดินทางเข้าด่านตรวจท่าฉัตรไชยและท่าเรือ สามารถซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่หน้าด่านด้วยตนเอง ส่วนเด็กต่ำกว่า 6 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ต้องตรวจหาเขื้อสามารถเข้าภูเก็ตได้เลย ส่วนเด็กอายุ 6-18 ปีที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนให้นำผลตรวจเชื้อโควิดด้วย ATK เป็นลบมาแสดง โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 7 วัน

ส่วนผู้ที่มากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยไม่ต้องตรวจสอบเรื่องวัคซีน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อใด ๆ สามารถเข้าจังหวัดได้เลย รวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง