เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิม.40 ม.39 และ ม.33 พร้อมบอกวิธีการครบทุกขั้นตอน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิม.40 ม.39 และ ม.33 พร้อมบอกวิธีการครบทุกขั้นตอน

เช็กไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิม.40 ม.39 และ ม.33 พร้อมบอกวิธีการครบทุกขั้นตอน

อัปเดตวิธีการทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกัน ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินช่วยบรรเทาเดือดร้อนโควิด-19 ครบทุกขั้นตอนเช็กรายละเอียดได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 2 ก.ย. 64 ) ความคืบหน้าสำนักงานประกันสังคมในการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา ม.33 ม. 39 และ ม.40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ใน 29 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ทั้งนี้ยังมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนระหว่าง 4-24 สิงหาคม หรือ ก่อนหน้านั้น แต่เมื่อเช็กสถานะผ่าน www.sso.go.th ขึ้นข้อความ ‘ไม่ได้รับสิทธิ’ ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

เงื่อนไขการทบทวนสิทธิของผู้ประกันตน

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด และ ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลในกลุ่ม 9 กิจการ

2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด สมัครภายใน 31 ก.ค.2564 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 10 ส.ค.2564

3. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่อยู่ใน 13 จังหวัดแรก ที่สมัครภายใน 31 ก.ค.2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ส.ค.2564 ขณะที่ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2564 และไม่ได้รับสิทธิ ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ ให้รอตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง 7 ก.ย.64 โดยจะเริ่มโอนเงิน 15 ก.ย. เป็นต้นไป.

อัปเดตล่าสุด! ไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39  ม.40 บอกครบทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

ประกันสังคมจะเปิดให้ ผู้ประกันตนมาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ โดยใช้เอกสารดังนี้

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-40

โหลดได้ที่นี่ คลิก : https://drive.google.com/…/1ldzp7z2UOCInV8Y3IndE7W…/view

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับสิทธิ นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอ เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประเภทกิจการ ภายใน 1 ตุลาคม 2564

วิธีการทบทวนสิทธิ

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็กสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ที่จะโอนให้ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์

คุณสมบัติครบได้รับสิทธิแต่ไม่ได้เงินเยียวยาเกิดจากอะไร?

ทั้งนี้แม้จะมีประชาชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันแล้วและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อาจเกิดจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้เชื่อมกับบัตรประชาชนแต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ หรือเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวมานาน จนถูกปิดไปแล้ว หากตกหล่น ให้ตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารของตน เชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือยัง โดยสามารถศึกษาวิธีการได้จากธนาคารที่ตนเองเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิก

-ธนาคารกรุงเทพ คลิก

- ธนาคารกสิกรไทย คลิก

- ธนาคารทหารไทย คลิก

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิก

- ธนาคารกรุงไทย คลิก

- ธนาคารธกส. คลิก

- ธนาคารออมสิน คลิก

- ธนาคารไทยธนชาติ คลิก

- ธนาคารเกียรตินาคิน คลิก

- ธนาคารซีไอเอ็มบี คลิก

- ธนาคารทิสโก้ คลิก

- ธนาคารยูโอบี คลิก

สำหรับไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 40

ไทม์ไลน์การรับเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือ สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564

- วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10 - 16

- วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17 - 34

- วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนเงินเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35 - 89

ไทม์ไลน์การรับเงินผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564

- โอนเงิน 27 สิงหาคม 2564 ยกเว้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่สมัครช่วงวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 ต้องรอระบบประมวลผลวันจ่ายอีกครั้ง

ไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 39

- 23 สิงหาคม 2564 โอนเงินให้ผู้ประกันตน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

ไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 33

- 20 ส.ค.64 ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 16 จังหวัด เงินที่ได้ 2,500 บาท ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง