พ่อแม่ต้องรู้! เปิดแนวทางการดูแล เมื่อพบว่าลูกติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พ่อแม่ต้องรู้! เปิดแนวทางการดูแล เมื่อพบว่าลูกติดเชื้อโควิด-19

พ่อแม่ต้องรู้! เปิดแนวทางการดูแล เมื่อพบว่าลูกติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเมื่อพบว่าลูกน้อยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (26 ส.ค.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยข้อมูลจาก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเมื่อพบว่าลูกน้อยติดเชื้อโควิด-19 โดยต้องทำดังนี้

1. กรณีต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

1.1 กรณีเด็กและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ

ให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วมกันกับผู้ปกครอง โดยเน้นให้จัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว ไม่ควรแยกเด็กเล็กออกจากผู้ปกครอง

1.2 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่เป็นผู้ติดเชื้อ

ให้เด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีผู้ดูแลที่ไม่มีโรคประจำตัว และอายุไม่เกิน 60 ปีเข้าดูแลเด็กด้วย หากเป็นโรงพยาบาลสนาม ควรขอจัดพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเป็นการเฉพาะ โดยแยกจากผู้ติดเชื้ออื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคได้

2. กรณีเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน (Home Isolation)

2.1 อุปกรณ์เพื่อใช้ติดตามอาการ และบรรเทาอาการเด็กที่บ้าน

- ปรอทวัดไข้

- ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว

- อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพ หรือ คลิปวิดีโออาการของเด็กได้

- ยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ (พาราเซตามอล) ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก เกลือแร่

- สังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ

2.2 อาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านต่อไปได้

คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหาร หรือนมได้ปกติ ไม่ซึม

2.3 อาการในระดับที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาล

คือ ไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจมาก อกบุ๋ม ปีกจมูกบานตอนหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 95% ซึมลง งอแง ไม่ดูดนม ไม่กินอาหาร

อย่างไรก็ตาม สามาถปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาล โดยติดต่อที่เบอร์สายด่วน โทร 1668 / 1669 หรือ 1330 หรือติดต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทาง Line ด้วยการเพิ่มเพื่อน COVID QSNICH ที่ Line id : @080hcijL และลงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ของสถาบันติดต่อกลับภายใน 24 ชม. หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 1415

เปิดแนวทางดูแล หลังพบว่า ลูก ติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวแนะนำ