กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

กองทัพไทย เดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้สั่งการให้ พลโทสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ พลตรีสุเมธ พรหมตรุษ รอง.ผบ.ศตก.ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงในพื้นที่เขตสะพานสูง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน จัดทำCIชุมชน มัสยิดราชบัวขาว แจกยาเวชภัณฑ์ผู้ป่วย แจกถุงยังชีพผู้ป่วยและผู้ประสบภัยจากโควิด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในชุมชน ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด และนำผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของเขตสะพานสูง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


สำหรับจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง แบบ One Stop Service ให้บริการทุกรูปแบบแห่งนี้ เป็นการสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อร่วมปฏิบัติการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วทุกพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หรือติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล


กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19


กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19


กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19


กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19


กองทัพไทย ออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง