รพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

รพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

รพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และอยู่ใน อ.เมืองสมุทรสาคร โดยสามารถ Walk In ได้ในวันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค

วันนี้ (19 ส.ค.64) โรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และอยู่ใน อ.เมืองสมุทรสาคร โดยสามารถ Walk In ได้ในวันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค

เงื่อนไข

1. เด็กอายุ 12-18 ปี เกิดในปี พ.ศ.2546-2552

2. ต้องเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น ได้แก่

- โรคมะเร็ง

- โรคไตวายเรื้อรัง

- โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคเบาหวาน

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคทางเดิอนหายใจเรื้อรัง

- โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องนำติดตัวมาแสดงความประสงค์

- หลักฐานการรักษาและยา

- บัตรประชาชน

ทั้งนี้ ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถ Walk In ได้เลย ณ สถานที่ฉีด ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค วันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 08.00-15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

รพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง