ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่ายส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคมูลค่าร่วม 200,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายมูซาคา เตเช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จิตอาสา ทุกภาคส่วนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยดำเนินการจัดส่งกล่องปันสุข ทุกภูมิภาค ตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการร้องขอ

ขณะที่นายมนูญ วิวรรณ กล่าวว่า เป็นความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ได้รวบรวมกลุ่มเพื่อนจิตอาสาจัดทำกล่องปันสุข Happy Set Box ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งที่ตกงาน ทั้งที่ถูกให้พักงานเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกกักตัว ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน แม้จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลบ้างแล้ว โดยกระจายไปยังเครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วไทย มูลค่า ร่วม 2 แสนบาท มีผู้ได้รับอานิสงส์ กว่า 2 พันกว่าราย

รอบแรกนี้ส่งไป มีจังหวัดเลย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดลำพูน จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะทยอยส่งไปเป็นระยะ ตามศักยภาพของกลุ่มจิตอาสา เป็นการช่วยแบ่งปัน ช่วยเติมเต็ม ของกลุ่มจิตอาสาซึ่งทำกิจกรรมในลักษณะนี้ มาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบพระคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ไม่นิ่งดูดาย ช่วยได้ช่วยกันตามกำลังความสามารถ เพราะวิกฤติคราวนี้ ประสบปัญหากันทั่วโลก ต้องการ์ดสูง ระมัดระวังและช่วยเหลือแบ่งปันไปในคราวเดียวอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ


ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ไปรษณีย์ไทยจับมือเครือข่าย ส่งกล่องปันสุขทุกภูมิภาคช่วยเหลือประชาชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง